دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پيلين: اوباما را شكست می دهم

فرماندار سابق آلاسكا در سخناني متمايز از اظهارات قبلي‌اش گفت، فكر مي‌كند مي‌تواند در انتخابات آتي بر اوباما غلبه كند.به گزارش ايسنا، سارا پيلين، فرماندار سابق آلاسكا، در سخناني اظهار داشت كه معتقد است در انتخابات 2012 مي‌تواند بر باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا، غلبه كند.به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، وي اكنون با خانواده خود در خصوص اين كه آيا براي انتخابات 2012 كانديدا خواهد شد ياخير، بحث مي‌كند.پيلين در خصوص كانديداتوري احتمالي خود از سوي جمهوري خواهان براي انتخابات 2012 گفت: در هر صورت اعتماد به نفس من خدشه ناپذير است.وي در شبكه تلويزيوني اي.بي.سي آمريكا اظهار داشت كه داراي فرصت خوبي است تا از اوباما در انتخابات آتي پيشي بگيرد.پيلين به عنوان يكي از شخصيت‌هاي كليدي و محافظه كار جنبش چاي، اكنون اميدوار است كه بتواند در انتخابات آتي به عنوان كانديداي جمهوري خواهان در انتخابات پيروز شود.فرماندار سابق آلاسكا اكنون در كتاب‌هاي خود در مورد ارزش‌هاي آمريكا مي‌نويسد.برخي از ناظران سياسي در آمريكا احتمال مي‌دهند كه پيلين اكنون تنها با هدف جلب توجه مردم به پروژه‌هاي فعلي است كه به گمانه زني در خصوص برنامه‌هاي سياسي‌اش مي‌پردازد.در حال حاضر پيلين مورد حمايت جناح محافظه كار (جمهوري خواهان) و به ويژه مورد حمايت جنبش تاثيرگذار چاي است.جمهوري خواهان تاكنون شخصيت محبوب و كليدي را براي كانديداتوري انتخابات و مواجهه با اوباما انتخاب نكرده‌اند.با اين وجود با گذشت زمان ترديد فزاينده‌اي از سوي حزب پيلين در خصوص توانايي وي براي احراز پست رياست جمهوري وجود دارد.طبق جديدترين نظرسنجي‌ها، كمتر از يك پنجم جمهوري خواهان معتقدند كه پيلين مي‌تواند به عنوان كانديداي شايسته براي انتخابات آتي با اوباما مقابله كند.موسسه گالوپ نيز اخيرا گزارشي منتشر كرد كه طبق آن 52 درصد از آمريكايي‌ها نظر مساعدي در مورد پيلين ندارند.