دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی کلانتری: اصولگرایان درگیر خواهند شد

عیسی کلانتری پیش بینی کرد که با ساختار کنونی کشور به نظر من می رسد که جناح اصولگرایان با خودشان درگیر خواهند شد.دبیرکل خانه کشاورز در گفت و گوی مشروحی با خبرآنلاین گفت: وقتی که ما یک حزب داشتیم به نام حزب جمهوری اسلامی و جناح مخالفی نبود، داخل این حزب دو دستگی شروع شد. همین چپ و راست از درون همین حزب جمهوری اسلامی به وجود آمدند. یک عده ای شدند چپ و یک عده ای هم شدند راست و این ادامه داشت تا تبدیل شدند به اصلاح طلب و اصولگرا. حالا که قرار بر این است که اصلاحطلبان از صحنه سیاسی حذف شوند اصولگرایان با هم درگیر خواهند شد و دوباره یک گروه دیگر پیش خواهد آمد.وی در ادامه گفت: من فکر می کنم که این مسئله به نفع نظام جمهوری اسلامی نیست. من می گویم نظام جمهوری اسلامی نه دولت جمهوری اسلامی. به نفع نظام جمهوری اسلامی نیست که بخواهد تک بعدی و با یک تفکر در کوتاه مدت فکر  کند و بخواهد کشور را اداره کند.وی با بیان این مطلب که امیدی به بازگشت اصلاح طلبان نمی بینید اظهار داشت: الان اصلاح طلبان را تهدید می دانند اما خودشان شکاف بر می دارند.  آدم ها سر هم می توانند کلاه بگذارند اما سر خودشان که نمی تواند کلاه بگذارد. انسان واقعیت ها را می بیند و ممکن است تا یک مدتی کتمان کند اما بالاخره واقعیت ها ملموس هستند. من فکر نمی کنم هیچ کسی چه در میان اصلاح طلبان و چه در اصولگرایان راضی به از بین رفتن کشور و انقلاب باشد.وی تصریح کرد: اگر سیاست ها به مسیری برود که یگپارچگی کشور یا اصول انقلاب در معرض تهدید قرار بگیرد خودشان با رفتارهای غلط خودشان را درگیر می کنند. یک تفکر خاص وقتی که به بیراهه برود نمی تواند دوام بیاورد.