دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی استعلام پلیس برای دوچرخه سواری بانوان

رييس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي گفت: تعدادي از افرادي كه در يكي از شهر هاي غربي كشور قصد داشتند اقدام به عضو گيري براي گروه شيطان پرستي كنند دستگير شدند.سرتيپ دوم پاسدار ‘احمدرضا روزبهاني ‘ در گفت و گو با ايرنا افزود: در محل تجمع افراد دستگير شده تعداد زيادي ادوات، علايم و نشانه هايي كشف شد كه به گمان پليس با هدف عضوگيري در گروه هاي شيطان پرستي بوده است .وي ادامه داد : ‌پليس تمامي موارد را در اين زمينه رصد كرده و به محض برخورد با پوشش ها و آرايش هاي خاص كه با هدف عضوگيري براي گروههاي شيطان پرستي و خارج از مساله مد گرايي باشد، برخورد مي كند .*براي دوچرخه سواري زنان استعلام كرده ايموي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در مورد دوچرخه سواري زنان از مراجع ذيصلاح استعلام كرده ايم و تا زمان پاسخ به استعلام با افرادي كه خارج از عرف اسلامي و پوشش نامناسب اقدام به دوچرخه سواري كنند برخورد صورت مي گيرد.روزبهاني خاطر نشان كرد: نفس دوچرخه سواري را از مراجعي چون قوه قضاييه استعلام كرده ايم كه به محض دريافت پاسخ اطلاع رساني خواهيم كرد .*پليس موبايل نداريمروزبهاني با تاكيد بر اينكه پليس موبايل نداريم ،افزود :‌پليس در ايران تحت نظارت ناجا بوده كه در نتيجه در ناجا ‌پليسي با عنوان پليس موبايل نداريم .وي ادامه داد: اينگونه نيست كه در شهري پليس موبايل داشته باشيم و در شهر ديگري اين چنين پليسي وجود نداشته باشد.*پليس در رابطه با اعتياد جوانان به اينترنت احساس خطر مي كندرييس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي با تاكيد بر آگاه سازي جوانان نسبت به مضرات سو استفاده از رايانه ها گفت: اعتياد به اينترنت و رايانه ها موجب افت تحصيلي ،دوري از جامعه و خانواده شده است كه در اين رابطه پليس احساس خطر جدي مي كند .