دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تدوين منشور اصولگرايي مانع تفاسير فردي است

علي مطهري با اشاره به وحدت اصولگرايان، اظهارداشت: وحدت در هر مجموعه‌اي بدون توافق بر اصول و مباني فكري روشن امكان‌پذير نبوده و چنانچه شكل گيرد، پايدار نيست، يعني تا زماني كه برداشت واحد از اصول فكري و اعتقادي وجود نداشته باشد، وضعيت فعلي اصولگرايي ادامه دارد.به گزارش فارس، وي ادامه داد: از نام اصولگرايي مشخص است كه معناي آن پايبندي به يك سلسله اصول و مباني است، از اين رو ابتدا بايد اين اصول مشخص شود؛ چراكه بيان اصول به صورت كلي، مفيد نخواهد بود.نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه بايد به طور جزئي و دقيق بر سر اصول توافق‌نظر وجود داشته باشد، عنوان كرد: اينكه بگوييم اصول ما راه امام(ره)، قانون اساسي و پيروي از رهبري است، كافي نيست.وي با بيان اينكه راه امام (ره) يا پيروي از رهبري متفاوت تفسير مي‌شود، افزود: ممكن است شخصي عمل خود را مصداق پيروي از رهبري بداند و ديگري آن را قبول نداشته باشد؛ بنابراين ابتدا بايد منشور اصولگرايي تدوين شود.مطهري تصريح كرد: به طور مثال اصل ولايت فقيه را همه افراد از نظر اعتقادي و قانون اساسي قبول دارند اما برداشت‌ها از اين اصل متفاوت است؛ عده‌اي محدوده پايبندي به آن را گسترده و برخي محدودتر مي‌دانند؛ از اين رو بايد روشن شود كه چه معنايي از ولايت فقيه مورد توافق ماست.وي ادامه داد: رهبر گرانقدر انقلاب در پاسخ به يك سؤال فرمودند مرز التزام به ولايت‌فقيه احكام حكومتي است اما اين يك نظر كليدي است كه اصولگرايان به آن توجه كافي نكردند.عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: طبيعت انتخابات به گونه‌اي است كه هر فردي مي‌تواند نظر خود را اعلام كند، لذا تمايل و حتي نظر رهبري از ما سلب اختيار نمي‌كند؛ چراكه در غير اين صورت انتخابات معني نخواهد داشت.مطهري با ذكر مثال ديگري در اين خصوص ادامه داد: زماني كه رهبري به مجلس براي رأي اعتماد دادن به همه وزراي معرفي شده توصيه ارشادي كردند آيا نمايندگان مجاز بودند به نظر خود عمل كنند؟ به نظر من مجاز بودند و نبايد بدون بررسي و تفكر به همه وزرا رأي اعتماد مي‌دادند و نمايندگان نيز همين كار را كردند و الا فلسفه وجود مجلس منتفي مي‌شد، در چنين حالتي مجاز به عمل كردن طبق نظر خود هستيم، حداكثر اين است كه آنجا كه به يقين نرسيده و دچار شك شده‌ايم به خاطر توصيه رهبري به آن وزير رأي مثبت بدهيم وگرنه ايشان نمي‌خواهند اختيارات يك نماينده را سلب كنند.اين نماينده مجلس افزود: تا زماني كه برداشت واحدي از اصل ولايت فقيه وجود نداشته باشد، نمي‌توان به وحدت رسيد، البته اين موضوع در خصوص موضوعات ديگري مثل آزادي بيان نيز وجود دارد، اينكه مرز آزادي بيان و آزادي تفكر چيست؛ اگر فردي عقيده خود را درباره يك موضوع اعتقادي، اجتماعي و يا اخلاقي بيان كند كه مخالف نظريه رايج باشد آيا مي‌توان او را به عنوان مخالف اسلام محكوم كرد يا چنانچه از روي تفكر به آن عقيده رسيده باشد، بايد با وي با احترام برخورد كرد و حداكثر پاسخ او را داد؟وي با بيان اينكه البته اگر اين اظهارات توأم با نفاق، نيرنگ و فريب باشد مي‌توان از انتشار آن جلوگيري كرد، يادآور شد: در اين مورد مي‌توان به مجاهدين خلق و گروه فرقان اشاره كرد كه افكار ماركسيستي را در قالب آيات قرآن و روايات براي جذب جوانان مطرح مي‌كردند و اين امر مصداق كتب ضلال بود كه در اسلام خريد و فروش و خواندن آن حرام است؛ آنها تفكري غير اسلامي را در پوسته اسلامي ارائه كرده و باعث فريب مردم عادي مي‌شدند، هرچند برخي علماي تيزبين اسلام مانند شهيد مطهري متوجه مقصود آنها مي‌شدند.نماينده فراكسيون اصولگرايان مجلس با طرح اين پرسش كه آزادي بيان را در چه حدودي قبول داريم، ادامه داد: آيا منظور آن حدي است كه شهيد مطهري مطرح كرده كه حتي احزاب غيراسلامي را در جمهوري اسلامي آزاد دانسته و اينكه آنها مي‌توانند با تابلوي خود، نه با تابلوي اسلام، حرف خود را بزنند و در تجمعات خود حق استفاده از نمادها و مظاهر اسلامي را ندارند، يا اينكه اگر كسي كوچكترين انتقادي داشت بايد او را به ضديت با ولايت فقيه و همكاري با سران فتنه متهم كرد؟ از اين رو حدود آزادي بيان بايد روشن شود.وي با تأكيد بر اينكه تعريف و تعيين حدود اصول و مباني جزء‌ وظايف اصولگرايان است، اظهار داشت: آنها بايد توافق كنند كه مثلا معناي آزادي بيان يا ولايت فقيه كدام است و نبايد اين‌ها فقط يك سلسله الفاظ مشترك باشند و هركس مقصود خود را داشته باشد.مطهري با اشاره به اينكه چنين مشكلي در خصوص حدود آزادي‌هاي اجتماعي در حال حاضر وجود دارد، اضافه كرد: دولت با زبان‌هاي مختلف بيان مي‌كند كه در اين خصوص وظيفه‌اي ندارد و بايد كار فرهنگي انجام شود و اين موضوع به حوزه‌هاي علميه و روحانيت مربوط است، اين در حالي است كه همه فقها امر به معروف و نهي از منكر را در جايي كه نيازمند اعمال زور باشد، وظيفه دولت اسلامي مي‌دانند.اين نماينده مجلس تصريح‌كرد: پس اصل ولايت فقيه، آزادي بيان، آزادي‌هاي اجتماعي و نظارت بر امور فرهنگي، اختيارات و وظايف دولت و مردم در اين حوزه‌ها بايد روشن شود و به عنوان منشور اصولگرايي در كنگره‌اي از اصولگرايان مورد بحث و توافق واقع شود و افراد و گروه‌ها با امضاي آن اعلام موافقت كنند.وي با اشاره به اينكه در حال حاضر در جريان اصولگرايي دو بينش وجود دارد، بيان داشت: عده‌اي از افراد، بسته و جامد فكر كرده و سخت‌گير هستند و بين خود و اصلاح‌طلبان ديوار كشيده‌اند در حالي كه عده‌اي ديگر اصول و مباني را مهم دانسته و قبول داشتن اين اصول را ملاك خودي بودن افراد مي‌دانند.مطهري افزود: رهبري در پاسخ به مرز التزام به ولايت فقيه، احكام حكومتي را مرز اين التزام دانستند اما در ساير مسائل افراد مجاز به ابراز عقيده هستند، لذا اين نظر مقام معظم رهبري بسيار راه‌گشا بوده و مي‌تواند مشكل بزرگ اصولگرايان را حل كند.وي در عين حال يادآور شد: برخي اصولگران براي كوچكترين كاري درصدد جويا شدن نظر رهبري هستند و در مجلس نيز اين پديده وجود دارد، در حالي كه نمايندگان مجلس اختياراتي دارند كه در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس مشخص شده و آنها به تشخيص خود كاري را انجام مي‌دهند و بديهي است كه اگر با حكم حكومتي و حتي با مخالفت صريح رهبري مواجه شوند، متابعت مي‌كنند.اين نماينده اصولگرا در مجلس با تأكيد بر اينكه نبايد در هر كاري ابتدا از رهبري سؤال كرد و سپس آن را انجام داد، خاطرنشان كرد: اساسا اين روش عملي نيست چراكه اگر بنا باشد 300 نماينده مجلس و ده‌ها مسئول دولتي در هر امري به ايشان مراجعه كنند امكان‌پذير نيست، بارها گفته‌ام ولايت‌فقيه به معني تعطيل عقل نيست.نماينده مردم تهران در همين زمينه به استيضاح وزيران اشاره و عنوان كرد: بسياري از افراد همين موضوع را مانعي براي اعمال اختيارات نمايندگان تلقي مي‌كنند و در موضوع استيضاح مرحوم كردان نيز وضع به همين شكل بود و براي برخي افراد عجيب بود كه ما چطور بدون اطلاع و هماهنگي با رهبري، اين استيضاح را انجام مي‌دهيم، در حالي كه نيازي به اين كار نبود و ديديم ايشان نيز با استيضاح مشكلي نداشتند.وي تصريح كرد: علي‌رغم اعلام نظر رهبري در خصوص مرز التزام به ولايت‌فقيه كه نظري بسيار راه‌گشا بود، به آن توجه كافي نشد، رهبري در مواقع مختلف نظر خود را بيان مي‌كنند اما اين به معناي ملزم شدن ديگران به عدم اظهارنظر نيست مگر در احكام حكومتي كه همه بايد تابع باشند و مصلحت اسلام چنين اقتضا مي‌كند.مطهري اضافه كرد: چنانچه دولت اصولگرا خطا و تخلفي مرتكب شود، ابتدا خود اصولگرايان بايد انتقاد كنند، به جاي اينكه اصلاح‌طلبان يا افرادي چون خانم شيرين عبادي انتقاد كنند، اصولگرايان خود بايد انتقاد و اصلاح امور كرده و اصلاح از درون را انجام دهند.وي با بيان اينكه انتقاد از دولت كه مثلا چرا مي‌گويد قانون را اجرا نمي‌كنم، نبايد به معناي مخدوش كردن وحدت و همكاري با سران فتنه تلقي شود، تأكيد كرد: ورود به نقد و جلوگيري از انحراف از سوي اصولگرايان به نفع اين جريان است در حالي كه بعضي افراد اين رويكرد را باعث ضربه به اصولگرايي و سوءاستفاده اصلاح‌طلبان و سران فتنه مي‌دانند.نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه برخي افراد انتقادات را باعث سوء استفاده BBC و صداي آمريكا مي‌دانند، ادامه داد: آنها از اين طريق استدلال مي‌كنند كه نبايد انتقاد كرد، در حالي كه اين حرف درست نيست و نبايد رفتار آنها معيار عمل ما باشد لذا ما بايد به تكليف خود عمل كنيم.وي با تأكيد بر اينكه طبيعي است انتقاد از دولت باعث خوشحالي برخي اصلاح‌طلبان، BBC و راديو امريكا مي‌شود، اضافه كرد: اين امر به معناي غلط بودن انتقادات و نگفتن آنها نيست، اگرچه آنها از اين انتقادات استفاده تبليغاتي و رسانه‌اي مي‌كنند.مطهري با بيان اينكه ساكت بودن و انتقاد نكردن به دليل عدم سوءاستفاده مورد پذيرش نيست، ‌متذكر شد: مثلا اينكه رئيس دفتر رئيس‌جمهور از مكتب ايران سخن مي‌گويد كه بايد از مكتب ايران به جاي مكتب اسلام سخن گفت زيرا از اسلام برداشت‌هاي مختلفي مي‌شود، و اين تز را با زبان‌هاي مختلف بيان مي‌كند، حرف خطرناكي است و نقطه آغاز انحراف انقلاب محسوب مي‌شود؛ هرچند سخن شخص مشايي اهميت چنداني ندارد اما اظهارنظر وي به عنوان رئيس دفتر رئيس‌جمهور مهم است، از اين رو نمي‌توان در قبال آن سكوت كرده و آن را يك مسئله فرعي دانست.وي گفت: همچنين زماني كه رئيس‌جمهور مي‌گويد دولت در قبال موضوع حجاب و پوشش اسلامي وظيفه‌اي ندارد و با نظارت بر اين امور مخالف هستيم و فقط بايد كار فرهنگي انجام شود، ما چنين حرفي را قبول نداريم و نمي‌توان سكوت كرد چراكه اين امر مخالف حكم اسلام است.عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تأكيد بر اينكه افرادي كه به بهانه تقويت دولت اصولگرا در مقابل تخلفات و انحرافات سكوت مي‌كنند در واقع به نظام، دولت و جريان اصولگرايي خيانت مي‌كنند، تصريح كرد: انتقادات نسبت به مسائل مختلف از جمله انتصاب افراد مسئله‌دار در دولت كه سابقه خوبي ندارند و در عين حال در پست‌هاي كليدي قرار داده شده‌اند، از روي خيرخواهي صورت مي‌گيرد چراكه اين اصلاح، به صلاح دولت است.وي با بيان اينكه انتقادات در جهت مخدوش كردن وحدت اصولگرايان نيست، متذكر شد: البته انتقاد بايد با ظرافت صورت گيرد به طوري كه كمترين سوء استفاده از آن از سوي دشمن صورت گيرد، اما اگر بخواهيم به گونه‌اي اظهارنظر كنيم كه هيچ سوءاستفاده‌اي از آن نشود، امكان‌پذير نيست و هر انتقادي از دولت، در روزنامه‌هاي مخالف دولت و شبكه‌هاي خارجي بازتاب دارد، از اين رو نمي‌توان ساكت بود يا صرفاً به تعريف و تمجيد پرداخت.مطهري با تأكيد بر اينكه انتقاد و تمجيد بايد به جاي خود صورت گيرد، يادآور شود: همان‌طور كه از عملكرد رئيس جمهور در سازمان ملل، لبنان و مسئله انرژي هسته‌اي تمجيد و تشكر كرديم، در مواقع لازم انتقاد خود را نيز انجام مي‌دهيم، نبايد خدمات دولت مانع پرداختن به تخلفات آن باشد.وي با اشاره به دوران سازندگي و شهردار وقت، عنوان كرد: مثلا شهردار تهران در آن زمان خدمات شهري زيادي انجام داد اما مرتكب تخلفاتي مانند تراكم‌فروشي و عدم رعايت اصول مهندسي شهري نيز شد كه باعث بخشي از مشكلات حال حاضر شمال تهران شده است، مثلاً شهرداري اجازه مي‌داد در يك كوچه شش‌متري ساختمان هفت طبقه ساخته شود و مي‌گفت پول بدهيد، هر چند طبقه كه دوست داريد، بسازيد.نماينده مردم تهران در مجلس در خاتمه خاطر‌نشان‌كرد: افراد زيادي انتقاد داشتند كه بايد جلوي شهردار گرفته شود اما برخي افراد كارهاي خوب شهرداري را به رخ مي‌كشيدند و آن تخلفات در سايه آن خدمات انجام مي‌شد، حتي برخي مي‌گفتند اگر كار شهردار ايراد داشت خود رهبري يا رئيس‌جمهور مانع مي‌شدند، در حالي كه هركس وظيفه خود را دارد.عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه دولت در حال حاضر خدمات بزرگي انجام داده اما در عين حال تخلفاتي نيز دارد، افزود: ساكت بودن در برابر تخلفات صحيح نيست، هرچند هميشه از خدمات دولت تقدير مي‌كنيم.