دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی موادفروش‌هاي خيابان نواب را جمع كنيد

یکی از خوانندگان روزنامه جام جم در تماسی با این روزنامه گفته است:در بزرگراه نواب
هر روز تعداد زيادي معتاد و موادفروش در حال رد و بدل كردن مواد هستند و
براي اهالي ايجاد مزاحمت مي‌كنند. شكايت به نيروي انتظامي نيز راهگشا نبوده
است. مسوولان در اين مورد اقدام عاجل كنند.