دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ایران تولید سوخت هسته ای را افزایش می دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: جمهوری اسلامی ایران تولید سوخت هسته ای را افزایش می دهد و نیاز خود را در این زمینه تامین می کند.به گزارش مهر، اسماعیل کوثری در خصوص مذاکرات ایران با 1+5 گفت: ایران در سیاست کلان خود چارچوب های این مذاکرات را مشخص کرده است و این چارچوب ها نیز از پیش توسط مواضع مختلف ایران به اطلاع رسیده است.وی با بیان اینکه ایران هیچ گاه از اصل موضوع مذاکرات هراسان نبوده است گفت: اما جمهوری اسلامی نمی پذیرد که موضوع مذاکرات در چارچوب هایی که غرب تعیین می کند و صرف مسائل هسته ای باشد.کوثری تاکید کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران مباحث هسته ای تمام شده است و مطرح کردن آن در این مذاکرات معنا ندارد چرا که ایران به صورت قانونی و بر اساس تعهدات خود نسبت به آژانس فعالیت های هسته ای خود را انجام می دهد.نماینده تهران درباره تبادل سوخت هسته ای گفت: ایران هیچ گاه تبادل سوخت را رد نکرده است اما غرب به گونه ای عمل کرده که همواره این تبادلات را به تاخیر می اندازد.وی ادامه داد: ایران تولید سوخت هسته ای را افزایش می دهد و نیاز خود را نیز تامین می کند.کوثری همچنین تاکید کرد: در رابطه با تبادل سوخت نیز ایران بحث های منطقی را بررسی می کند و پاسخ مناسب به آن می دهد در غیر این صورت در مقابل زورگویی ها و یکجانبه گرایی غرب می ایستد.