دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی حرکت معکوس کامیون و مرگ کودک 4 ساله

كيهان: پسر بچه 4 ساله اي كه در روستاي دربند ساوه و در حياط خانه دچار سانحه شده بود، در مسير انتقال به بيمارستان فوت كرد.مهدي عبادي كودك جان باخته در اين حادثه مشغول بازي بود كه ناگهان ماشين سنگين پارك شده درون حياط به دليل نامعلومي راه افتاد و به سمت عقب حركتش را آغاز كرد.مهدي كه در جريان حركت معكوس ماشين سنگين مصدوم شده بود، توسط افراد حاضر در محل وقوع سانحه به بيمارستان انتقال پيدا كرد اما به واسطه شدت جراحت وارده، جانش را از دست داد.