دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی رونمایی سکه یادبود عیدسعید غدیر خم

بانک مرکزی به مناسبت فرا رسیدن عیدسعید غدیر خم اقدام به ضرب و انتشار سکه یادبود این عید بزرگ کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن عیدسعید غدیر خم اقدام به ضرب وانتشار سکه یادبود این عیدبزرگ و شریف کرده است.وزن سکه6.4 گرم، قطرسکه 23 میلی متر و آلیاژ Cu92 /NI2/ AL6 از مشخصات سکه یکهزارریالی یاد بود عید غدیر خم سال 1389 است.مشخصات طرح روی سکه نیز چنین است: عدد 1000 درمرکز سکه  با نوشته ریال درپایین آن، دوخوشه گندم درطرفین سکه- نوشته جمهوری اسلامی ایران درحاشیه بالای سکه، سال ضرب 1389 در حاشیه پایین سکه.مشخصات طرح پشت سکه نیز بدین شرح است: شمسه هشت پر که درمرکز آن طرح گرافیکی نام شریف حضرت علی(ع) قرار دارد با دوازده گل دراطراف آن به یاد بود 12 امام معصوم (ع) و نوشته عید سعیدغدیرخم درپایین سکه.