دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ماموریت هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان

عضو هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت که اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون مامور به پیگیری تعامل با دولت شدند.
به گزارش فارس، ولی
اسماعیلی نماینده گرمی از برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه فراکسیون متبوعش
خبر داد و گفت: در نخستین جلسه هیئت رئیسه فراکسیون، مقرر شد که
جلسات این هیات دو هفته یکبار برگزار شود. وی با بیان جلسات
مجامع فراکسیون اصولگرایان به طور فصلی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: دلخوش
مسئول بیانیه‌های ضروری فراکسیون است. قرار شد جلسات هفتگی با موضوع ضرورت
انتشار بیانیه‌ها، برگزار شود. عضو هیات رئیسه فراکسیون
اصولگرایان مجلس تصریح کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی سیاسی، اجتماعی- فرهنگی
و اقتصادی یکی از مباحثی بود که اعضای هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان به
فعال شدن آن تاکید داشتند؛ برهمین اساس قرار شد این کمیته‌ها تشکیل و فعال
شوند.