دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی برگزاری همایش « آذربایجان و آران » در تبریز

همایش علمی ؛دانشجویی « آذربایجان و آران » قبل از ظهر یکشنبه چهاردهم آذرماه در سالن کنفرانس شهید چمران دانشگاه پیام نور تبریز برگزار می شود.به گزارش «»، انجمن علمی تاریخ دانشگاه پیام نور تبریز و موسسه فرهنگی «آران» همایش علمی ـ دانشجویی « آذربایجان و آران » را در سه محور زمینه ها و پیامدهای عهدنامه های گلستان و ترکمانچای ؛فرصتها و چالشهای ایران در منطقه قفقاز و تحریفات تاریخی در مناطق آذربایجان و آران برگزار می نمایند.در این همایش دکتر بهرام امیر احمدیان از اساتید دانشگاههای تهران و مولف دهها جلد کتاب و مقاله در خصوص منطقه قفقاز و نیز دکتر منصور حقیقت پور استاندار سابق اردبیل و پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز سخنرانی نموده و به سوالات دانشجویان پاسخ خو اهند داد.لازم به توضیح است موسسه فرهنگی آران سلسله نشستهای علمی ،تخصصی پیرامون مسائل تاریخی وفرهنگی قفقاز و آذربایجان رابا هدف تبیین واقعیتهای تاریخی و شفاف سازی تاریخ منطقه برگزار می نماید.