دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بستن دست و پاي مادر و دختر توسط زن رمال

جام‌جم: زن رمال كه با فريب يك مادر و دختر، 5 ميليون تومان از خانه آنها سرقت كرده بود، تحت تعقيب پليس قزوين قرار گرفت.اين زن شياد با ادعاي اين‌كه مي‌تواند طلسم نحس را از اين خانواده دور كند، به خانه آنها در يكي از محله‌هاي شهرستان قزوين رفت و بعد از بستن دست و پا و چشمان زن صاحبخانه و دخترش، موجودي گاوصندوق آنها را سرقت كرد و متواري شد.روزهاي پاياني هفته گذشته مردي با حضور در كلانتري اقباليه قزوين از زن رمالي به اتهام سرقت پول و چك و زنداني كردن همسر و دخترش در منزلشان شكايت كرد.با ثبت اظهارات شاكي، همسر و دختر شاكي به مركز پليس احضار و مادر و دختر از زن رمال شكايت كردند.زن شاكي در تشريح ماجرا به پليس گفت: به دليل اختلافي كه از چند ماه پيش ميان من و شوهرم به وجود آمده بود، او هر روز با من دعوا مي‌كرد و من نيز به دنبال راهي براي حل اين مشكل بودم. وي يادآور شد: يك هفته پيش از حادثه من و دخترم در بازار زن رمالي را ديديم كه ادعا مي‌كرد قادر است سخت‌ترين طلسم‌ها را باطل كند.با شنيدن اين حرف‌ها، وسوسه شديم تا براي حل مشكلات زندگي از زن رمال كمك بخواهيم.زن شاكي ادامه داد: زن رمال با ديدن دست‌هاي من و دخترم گفت زندگي شما طلسم شده و بايد 5 كليد خوشبختي برايتان باز كنم تا اين طلسم شكسته و نحسي از خانواده شما دور شود. اما براي اين كار ابتدا بايد محل طلسم را كه در يكي از اتاق‌هاي خانه است، مشاهده و بررسي كنم.زن رمال، شياد بودشاكي اضافه كرد: پس از آن چند بار ديگر نيز به ديدن زن رمال رفتيم تا عاقبت روز حادثه او را با پرداخت مبلغي به منزلمان دعوت كرديم.شاكي افزود: زن رمال ابتدا همه اتاق‌هاي خانه را بررسي كرد و از من و دخترم خواست براي 10 دقيقه در يكي از اتاق‌ها نشسته و طبق خواسته‌اش عمل كنيم.ارواح خيالي دردسرسازشاكي ادامه داد: زن رمال مدعي شد ارواح در چند قدمي ما قرار دارند و براي در امان ماندن از شر آنها بايد دست و پا و چشمانمان را ببندد.شاكي افزود با اعتماد به زن رمال به او اجازه داديم برنامه‌هايش را اجرا كند. او پس از بستن دست و پا و چشمانمان از من و دخترم خواست تا 5 ساعت در اين وضعيت در اتاق بمانيم تا او طلسم را بشكند. اما ساعت‌ها گذشت و از زن رمال خبري نشد. خواستيم دست و پايمان را باز كنيم ولي گره‌ها محكم بود و ساعت‌ها در اتاق زنداني بوديم.وي ادامه داد: سرانجام با داد و فرياد از همسايه‌ها كمك ‌خواستيم ولي فايده‌اي نداشت. تا اينكه عاقبت شب وقتي شوهرم به خانه آمد و ما را نجات داد، تازه فهميديم كه زن رمال شياد بوده و با باز كردن در گاوصندوق، 5 ميليون تومان پول و چك را به سرقت برده است.ماموران به تحقيق از فرزند شاكي پرداختند كه وي نيز گفته‌هاي مادرش را تاييد كرد.بنابر اين گزارش، ماموران با اطلاعاتي كه از اين مادر و دختر به دست آوردند، به چهره‌نگاري رايانه‌اي از رمال متهم به سرقت پرداختند و جستجو براي يافتن زن شياد را آغاز كردند.