دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی عدم تحمل، مانع وحدت اصولگرایان

رئیس
مجمع روحانیون مجلس از عواملی که مانع رسیدن به وحدت در جبهه اصولگرایی می
شود را نفی دیگران و عدم تحمل دیگری خواند و گفت: مادامی که یکدیگر را
تحمل نکنیم و نظرات مخالف را نشنویم رسیدن به وحدت واقعی ممکن نیست.

به گزارش مهر، محمد
تقی رهبر با تاکید بر اینکه باید از انشعاب و تفرقه
اصولگرایان با پسوندهای مختلف جلوگیری کنیم، اظهارداشت: انشعاب و شاخه
شاخه شدن اصولگرایان و ظهور گروههای جدید اصولگرایی هر روز با نام و نشان
جدید ، همراه با منفعت نیست.وی گفت: در
هر مجموعه ای تندرو و کندرو وجود دارد که باید یکدیگر را تحمل کنند و بر
سر معیارهای اصلی وفاق داشته باشند ،  به مسائلی که موجب اختلاف می شود
نپردازیم.رئیس مجمع روحانیون مجلس
یادآور شد: در شرایط فعلی باید خانواده اصولگرایی تقویت شود زیرا ما برای
انتخابات آینده از جمله انتخابات مجلس نیاز به اتحاد داریم. باید مراقب
باشیم بین اصولگرایان تفرقه ای ایجاد نشود که حاصل آن عاید جریانات دیگر
شود که نمی خواهیم در صحنه رقابت برنده باشند.رهبر
تصریح کرد: باید دقت کنیم در عملکردی که نشان می دهیم با اصول و ارزشهای
اسلامی فاصله نگیریم گاهی برخی عناصر در دستگاهها هستند که افکارشان را به
مسئولان عالی رتبه القاء می کنند و بازخورد آن در جامعه مثبت نیست، بهتر
است مسئولان مراقب جریان تفرقه انگیز میان اصولگرایان باشند.نماینده
اصفهان از دیگر عواملی که مانع رسیدن به وحدت در جبهه اصولگرایی می شود را
نفی دیگران و عدم تحمل دیگری خواند و گفت: مادامی که یکدیگر را تحمل نکنیم
و نظرات مخالف را نشنویم رسیدن به وحدت واقعی ممکن نیست.