دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی قتل پيرزن با وسوسه دزدي

تهران امروز: پس از گذشت سه روز از وقوع قتل، قاتل پيرزن 78 ساله در شهرستان تيران و كرون دستگير شد.قاتل پيرزن 78 ساله به نام «ف ـ ي» كه سه روز پيش در شهر رضوانشهر از شهرهاي شهرستان تيران و كرون طعمه سارق شده بود و توسط آن سارق به قتل رسيده بود در شهرستان تيران و كرون دستگير شد.سه روز پيش بر حسب گزارش مرجع انتظامي شهرستان تيران و كرون در مورد قتل يك پيرزن در شهر رضوانشهر، پرونده اين قتل در دستور كار پليس آگاهي و دستگاه قضايي شهرستان تيران و كرون قرار گرفت.اين پيرزن 78ساله در منزل شخصي خود بر اثر ضربه يك عدد تيشه بلند به جمجمه و دست چپ به قتل رسيده بود كه با دريافت اين گزارش، قاضي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تيران و كرون به همراه ماموران انتظامي شهرستان تيران و كرون در محل وقوع قتل حاضر شدند كه پس از آن تحقيقات به‌صورت دقيق و علمي شروع شد. در نهايت با شگردهاي خاص پليسي و دستورات قضايي ويژه، قاتل به نام «س ـ ف» در مدت سه روز دستگير شد كه قاتل با توجه به دلايل موجود صراحتا به وقوع قتل اعتراف و اقرار و انگيزه خود از اين قتل را سرقت طلا و پول‌هاي اين پيرزن اعلام كرد.