دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مواد مراعا مانده،فردا به صحن علني مي‌رود

هم اكنون جلسه كميسيون تلفيق براي بررسي مواد ارجاع شده در حال برگزاري است، اما كار به كندي پيش مي رود.عضو هيات رئيسه مجلس خبر داد : مواد مراعا مانده برنامه پنجم فردا به صحن علني مجلس مي رود.به گزارش ایلنا، محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز در مجلس در پاسخ به سوالي در مورد زمان بررسي مواد مراعا مانده برنامه پنجم در صحن علني، اظهار كرد: هم اكنون جلسه كميسيون تلفيق براي بررسي مواد ارجاع شده در حال برگزاري است، اما كار به كندي پيش مي رود.وي افزود: تلاش مي كنيم تا از طريق برگزاري جلسات كميسيون در ساعات ابتدايي صبح فردا اين بررسي به اتمام برسد و لذا فردا اين مواد به صحن علني مجلس مي رود.