دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی هشت ماده از مواد مراعا مانده بررسي شد

يك عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه تاكنون هشت ماده از 20 ماده مراعا مانده در كميسيون بررسي شده است، گفت: با توجه به اين‌كه مجلس فردا – يكشنبه – به بررسي مواد مراعا مانده مي‌پردازد، بعيد مي‌دانم كه تا پايان امروز بررسي 20 ماده مراعا مانده در كميسيون به اتمام برسد.به گزارش ایسنا، جعفر قادري ، با بيان اين‌كه در جلسه امروز صبح كميسيون تلفيق چهار ماده مورد بررسي قرار گرفت، گفت: يكي از اين مواد در مورد مصوبات مجلس در خصوص تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي بود كه به دليل آن‌كه تذكرات قانوني نمايندگان بعد از تصويب اين قانون مطرح شده است قرار شد اين ماده بدون تغيير به شوراي نگهبان ارائه شود تا بعد از ايرادات شوراي نگهبان در مجلس اصلاح شود.وي افزود: يكي ديگر از مواد در اين رابطه بود كه قضات بايد با تاييد و حكم مقام قضايي در استان و يا مقامات ملي، فعاليت بنگاه‌ها و يا واحدهايي را به دليل عدم پرداخت بهاي خدمات و يا هزينه استفاده از كالاها، متوقف كنند.قادري در پايان گفت: بررسي مواد ديگر مراعا مانده به جلسه بعد از ظهر موكول شد.