دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پرداخت ماليات قطبي ربطي به ما ندارد

مصطفي شكري در گفت و گو با فارس در خصوص اظهارات افشين قطبي در خصوص پرداخت مالياتش از سوي باشگاه پرسپوليس عنوان كرد: باز هم تأكيد داريم كه پرداخت ماليات قطبي هيچ ارتباطي به ما ندارد. در جلسه كميته انضباطي نيز اين موضوع را بارها مطرح كرديم اما قطبي جديدا لايحه‌اي نوشته كه با توجه به دلايلش باز هم معتقد است ما بايد ماليات او را پرداخت كنيم.وي افزود: سعي مي‌كنم اين لايحه را بررسي كنم اما با مستنداتي كه ما داريم نتيجه مي‌گيريم كه ايشان آخر هر سال بايد ماليات خود را پرداخت مي‌كرد. بر اساس قرارداد ما بايد 5 درصد از ماليات قطبي را بدهيم كه اين موضوع بلامانع است يعني يك بيستم قرارداد قطبي مي‌شود اما ساير مبلغ به ما مربوط نمي‌شود.مدير حقوقي باشگاه پرسپوليس خاطرنشان كرد: سازمان تربيت بدني از بخش حقوقي خود نامه‌اي به ما ارسال و تأكيد كرده كه پرداخت ماليات افشين قطبي هيچ ربطي به باشگاه پرسپوليس ندارد. باتوجه به اين دستور ما قطعا طبق قانون كار مي‌كنيم و هنوز هم معتقديم ايشان بايد مالياتشان را خودشان پرداخت كنند.