دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پيشنهاد تعويق اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها

رييس اتاق بازرگاني ايران در مورد پيشنهادش مبني بر تعويق اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش توليد توضيحاتي داد.به گزارش ايسنا، هرچند بعد از قانوني شدن طرح هدفمندكردن يارانه‌ها از سوي بخش خصوصي انتقاد كمتري نسبت به اين طرح مطرح شد و در راس آن‌ها رييس اتاق بازرگاني ايران رسما از اجراي اين طرح اعلام حمايت كرد اما نبايد تذكرات و پيشنهادات او طي چند مدت اخير را ناديده گرفت.يكي از اين تذكرات نهاونديان به تعويق انداختن اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش توليد بوده كه وي در قالب پيشنهاد تاكنون چندين مرتبه آن را عنوان كرده است.اين بار وي در توضيح بيشتر اين پيشنهاد خود به خبرنگار ايسنا گفت: اين پيشنهاد من مربوط به بخش توليد كه 30 درصد مصرف در آن است، بوده،‌ آن هم در مورد برق و گاز آن كه كنتور دارد و هر لحظه نرخ آن معلوم است.وي ادامه داد: در اين مورد مي‌توان وقتي خيال ما در بخش مصرف خانگي راحت شد، در بخش توليد عمل كنيم.نهاونديان در مورد مدت اين تعويق نيز اظهار كرد: هر موقع كه اين مرحله يعني مرحله اول مربوط به مصرف خانگي تمام شد، مي‌توانيم به آن بپردازيم.وي تاكيد كرد: در فاز اول بايد به مصرف خانگي بپردازند و واحدهاي توليدي مدنظر نباشند.رييس اتاق ايران همچنين عنوان كرد: در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تصويب شده كه اين كار تدريجي و با شيب ملايم صورت بگيرد و پنج سال بايد زمان ببرد. يعني در هر سال 20 درصد اين مقصود بايد حاصل شود.وي اضافه كرد: يكي از پيشنهادهاي اتاق بازرگاني هم اين بوده كه در اين حركت عمدتا توليد محور حركت كنيم و نگذاريم به بخش توليد كشور فشار بيايد.نهاونديان در پايان تصريح كرد: چه اشكالي دارد كه ما 30 درصد مصرف انرژي را كه مربوط به بخش توليد است، به مرحله دوم موكول كنيم، به اين ترتيب بهانه‌اي نخواهد ماند كه قيمت‌ تمام شده توليدات داخلي به سبب بالا رفتن قيمت انرژي بالا ‌روند. اين را مي‌توان براي زماني گذاشت كه اين طرح در بخش خانگي تثبيت شد.