دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی 2هفته به سال تحصيلي اضافه مي‌شود

وزير آموزش و پرورش گفت: در صورت تداوم تعطيلات به دليل آلودگي هوا، امكان دارد كه يك يا دو هفته به پايان سال تحصيلي اضافه شود تا عقب افتادگي درس دانش‌آموزان جبران شود.حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با فارس در خصوص تعطيلاتي كه طي دو هفته اخير به دليل آلودگي هوا اعلام شد و عقب افتادگي درسي دانش‌آموزان در پي اين وضعيت، اظهار داشت: بحث فعاليت‌هاي هفتگي دانش‌آموزان در كلاس معمولاً تدبير معلم را مي‌طلبد و بر اساس آن تدبير، عقب افتادگي‌هاي درسي لحاظ شده و جبران مي‌شود.وي اضافه كرد: در هر حال اگر روند تعطيلات ادامه داشته باشد به طوري كه نياز به تمديد يك يا دو هفته پايان سال تحصيلي باشد، مي‌توان اين اقدام را انجام داد.وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني در اين خصوص تصميم‌گيري مي‌شود، ادامه داد: بايد ببينيم كه وضعيت هوا چگونه خواهد بود و پس از آن برنامه‌ريزي كنيم.وي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه آيا آموزش و پرورش بدهي به معلمان يا فرهنگيان بازنشسته دارد، گفت: تنها بحث مناطق محروم را داشتيم كه بخش مربوط به سال 85 پرداخت شد و در حال آماده كردن اسناد بعدي هستيم تا مابقي را نيز پرداخت كنيم البته بحث نيروهايي كه جديد استخدام مي‌شوند يا امسال بازنشسته شدند، جداست و در حال طي روند قانوني است.