دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اصلاح قوانین داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

نمایندگان در جلسه عصر امروز ماده‌ای را در
برنامه پنجم توسعه گنجاندند كه براساس آن دولت مكلف است در طول برنامه پنجم
قوانین داخلی را برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی اصلاح كند.

به
گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه
علنی عصر امروز یكشنبه موادی را كه در جریان بررسی برنامه پنجم برای اصلاح
به كمیسیون تلفیق ارجاع شده بود مورد بحث قرار دادند و باتصویب ماده 104
از برنامه پنجم توسعه كه از سوی كمیسیون تلفیق اصلاح شده بود تكلیفاتی را
در بخش تجارت بر عهده دولت گذاشتند.نمایندگان
در ماده 104 كه با 173 رای موافق از آرای 212 نفر نماینده حاضر و تنها با
دو رای مخالف به تصویب رسید دولت را مكلف كردند باتوجه به نیازهای روز و
ضرورت های اهداف برنامه پنجم سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی
ایران را تقویت كند و همچنین قوانین داخلی را برای جذب بیشتر سرمایه گذاری
خارجی اصلاح كند.این ماده كه به بخش
تجارت و فصل اقتصاد برنامه پنجم توسعه اختصاص داشت، بعد از اینكه از طرف
كمیسیون تلفیق مورد اصلاح قرار گرفته و برای بحث مجدد در صحن علنی مجلس
مطرح شده بود ابتدا دولت مجاز به انجام اقدامات در نظر گرفته شده بود كه با
پیشنهاد عزت الله اكبری تالار پشتی و 146 رای موافق از سوی نمایندگان این
مجاز بودن به تكلیف تبدیل شد و دولت مكلف به انجام این امور شد.متن ماده 104 كه در جلسه عصر امروز به تصویب رسید به این شرح است:دولت
مكلف است متناسب با نیازهای روز و ضرورت های تحقق اهداف برنامه و به منظور
افزایش كارآیی حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد
ذیل اقدام قانونی نماید: الف- تقویت و تجهیز سازمان «سرمایه گذاری و كمك
های اقتصادی و فنی ایران»ب- شناسایی و
اصلاح قواینن و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز
روز و رقابت های بین الملی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی