دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اصولگرايان‌از‌ظرفيت‌جنبش‌دانشجويي‌استفاده‌كنند

نماينده مردم سميرم در مجلس تاكيد كرد كه جريان اصولگرايي  بايد بهتر و بيشتر ازاين‌ها از ظرفيت جنبش دانشجويي استفاده كند.به گزارش ایسنا، بهروز جعفري با اشاره به پيش رو بودن 16 آذر، روز دانشجو در ارزيابي از ضرورت استفاده از پتانسيل جنبش دانشجويي در مقاطع مختلف گفت: قشر دانشجوي ما داراي ظرفيت بسيار زيادي در عرصه‌هاي علمي و سياسي است.به گفته وي، دانشجويان هم در شكل‌دهي و پيروزي انقلاب اسلامي نقش ارزنده‌اي داشتند و هم در دوران دفاع مقدس و در مقاطعي مثل تسخير لانه‌ي جاسوسي نقش ايفا كردند كه همه اين موارد نشان‌دهنده‌ي ظرفيت بالاي كشور ما است.عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: در حال حاضر نيز در بسياري از مسائل جهت‌گيري‌هاي دانشجويي به اصلاح امور كمك مي‌كند و البته اگر اشتباهاتي از مسوولان اجرايي سربزند دانشجويان آن را مورد توجه و تذكر قرار مي دهند.وي با اشاره به فعاليت‌هاي توامان دانشجويان در عرصه‌هاي سياسي و علمي در عين حال بر ضرورت ساماندهي و سازماندهي اين قشر و استفاده از ظرفيت دانشجو در ادامه تثبيت نظام جمهوري اسلامي تاكيد كرد.جعفري با اشاره به حضور به موقع بسيج دانشجويي در صحنه‌هاي مختلف عنوان كرد: البته با همه‌ اين مسائل باز هم نتيجه‌ كار نشان مي‌دهد كه ما از اين ظرفيت به طور كامل استفاده نكرده‌ايم كه همين مسئله ممكن است موجب برخي سوء استفاده‌ها از جانب مخالفان نظام يا عناصر داخلي شود.اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تاكيد به اينكه نبايد تنها در مقاطع حساس مانند انتخابات احزاب، دانشجويان را مورد توجه قرار دهند گفت: متاسفانه احزاب هنوز در كشور ما نهادينه نشده‌اند و حزب به معناي واقعي كه بتواند در بدنه‌ شكل بگيرد و آموزش داده شود در كشور وجود ندارد.وي با اشاره به شكل‌گيري مقطعي احزاب افزود: حزبي كه براساس موقعيت و موضوع خاص شكل بگيرد، طبيعي است كه با برطرف‌شدن موضوعيت آن موضوع، دچار تزلزل مي‌شود.جعفري با بيان اين‌كه جنبش دانشجو تا حدودي از اين قاعده مستثني است، گفت: جنبش دانشجويي جنبشي نيست كه در يك مقطع خاص و به مناسبت خاصي شكل بگيرد و به همين دليل هميشه پويا، زنده و فعال است.به گفته‌ وي، بسياري از احزابي كه شكل گرفتند بعد از مدتي به مرگ سياسي يا بيماري سياسي دچار شدند ولي در جنبش دانشجويي چنين وضعيت ايجاد نشده است، البته ممكن است انحرافات در آن وجود آمده باشد، اما قابل قياس با احزاب نيست.اين نماينده‌ اصولگراي مجلس هم‌چنين در خصوص ميزان توجه جريان اصولگرايي به مطالبات دانشجويي نيز گفت: اگر مطالبات دانشجويي با مباني اصولگرايي هم‌سنخ و منطبق باشد، اين توجه بهتر صورت خواهد گرفت كه نمونه‌ آن را در بحث‌هاي تشكل‌هاي اصولگرا و تشكل‌هاي دانشجويي مانند بسيج دانشجويي و جامعه‌ اسلامي شاهد هستيم.جعفري در پايان اظهار داشت: تفكر اصولگرايي از ظرفيت جنبش دانشجويي بيشتر از اين‌ها مي‌تواند استفاده كند كه البته در اين رابطه نياز است برنامه‌ريزي‌هاي بهتري صورت گيرد.