دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی افزايش نرخ بيکاري در ايران

تازه‌ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري ايران در سال جاري به 13.2 درصد افزايش خواهد يافت.به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه نوامبر 2010 خود که جديدترين گزارش اين واحد به شمار مي‌رود با تاکيد دوباره بر آمارهاي پيشين خود نيروي كار ايران در سال گذشته را 25 ميليون نفر و نرخ بيكاري را 12.9 درصد اعلام و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص‌ها در سال جاري به ترتيب 25 ميليون و 700 هزار نفر و 13.2 درصد خواهد بود.انتظار مي‌رود طي دو سال آينده نيروي كار ايران به ترتيب معادل 26 ميليون و 400 هزار نفر و 27 ميليون نفر باشد كه اين شاخص براي نرخ بيكاري معادل 14.1 و 15 درصد خواهد بود.در سال 1392 شمار افراد داراي شغل ايران به 27 ميليون و 700 هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براي سال 1393 معادل 28 ميليون و 400 هزار نفر پيش‌بيني شده است.در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكاري در سال 1392 برابر با 15 درصد خواهد بود كه با اندكي افزايش در سال پس از آن به 15.5 درصد مي‌رسد.سال 1394 سالي است که در آن نرخ بيکاري به 15.1 درصد کاهش خواهد يافت و جمعيت کاري ايران معادل 29 ميليون و 100 هزار نفر خواهد بود.