دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی « ایران »از شکایت مهدی هاشمی تبرئه شد

جلسه رسيدگي به اتهام “كاوه اشتهاردي” مديرمسوول روزنامه ايران، صبح روز يك‌شنبه در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات قضايي و هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.به گزارش ايسنا، بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، سازمان تبليغات اسلامي و مهدي هاشمي دو شاكي اين پرونده بودند كه سازمان تبليغات اسلامي از شكايت اعلام گذشت كرد.در جلسه‌ امروز دادگاه “كاوه اشتهاردي” مدير مسوول روزنامه ايران و “محمود عليزاده طباطبايي” وكيل مدافع مهدي هاشمي حضور داشتند كه پس از طرح شكايت شاكي و ارائه دفاعيات متهم، ختم جلسه رسيدگي اعلام و هيات منصفه مطبوعات براي اعلام نظر وارد شور شد.هيات منصفه مطبوعات نيز پس از اعلام نظر اعلام كرد در خصوص شكايت مهدي هاشمي درباره اتهام افترا، متهم به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد و هم‌چنين درباره اتهام نشر مطالب خلاف واقع، هيات منصفه مطبوعات متهم را به اتفاق آرا مجرم ندانست.