دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی با کنفرانس خبری صرف نمی توان در برابر این جنگ مخفیانه ایستاد!

در حالي كه چندين روز از شهادت استاد بزرگوار مجید شهرياري گذشته است، گويا رسانه هاي غربي و به ويژه نشريات انگليسي، به طور مشخص، در صددند تا در ادامه قدرت نمایی سرویس های اطلاعاتی غرب، با القاي ترس در بين مردم و نخبگان هسته اي ايران، در جنگي پنهانی به اهداف خود برسند.به گزارش «»، نشريه انگليسي «گاردين» در شماره امروز خود، با تأييد اين جنگ مخفيانه توسط غرب و صهیونیست ها عليه جمهوری اسلامی ايران مي نويسد: اين جنگ مخفيانه به محله هایی از تهران كشيده شده است كه عموما منزل اساتيد و نخبگان هسته اي ايران در آنجاست.بنا بر این گزارش، گاردين همچنين تأكيد مي كند كه اين ترورهاي هدفمند به دست افرادي است كه به خوبي آموزش ديده و حمايت اطلاعاتي مي شوند و با بمب هاي ضد نفر خود، دانشمندان ايراني را به شهادت مي رسانند.هرچند گاردين، مفصل به اين ماجرا و نقش غرب در آن مي پردازد و با القاي ترس مي كوشد از درون، برنامه هسته اي ايران را تحت تأثير قرار دهد، بايد افزود: چنانکه سابقون انقلاب مي دانند، اتفاقا این رفتارها از سوی دشمن، عجيب نيست و آنان هر زماني با ترفندي خاص وارد مي شوند.اما در اين ميان دو نكته قابل توجه است:نخست اين كه دستگاه هاي امنيتي ـ اطلاعاتي با پديده ترورهاي هدفمند، از پيش اعلام شده و با پشتيباني اطلاعاتي گسترده در درون و بیرون روبه رو هستند، به گونه ای که زماني، تروريستي چون ريگي شناخته شده عمليات تروريستي انجام مي دهد و مي توان با دستگيري وي، او را به سزاي کارش رساند، ولی زماني ديگر، تروريسم دولتي غرب با حمايت كشورهاي قدرتمند و به نوشته گاردين در جنگي پنهانی، مبادرت به چنين رفتاري مي كنند، در چنين حالتي هرچند دستگيري يك يا چند نفري كه مرتكب اين اعمال شده اند، لازم  است، اما قطعا كافي نيست.يعني زماني دستگاه هاي اطلاعاتي مي توانند ادعاي موفقيت در اين امر را بكنند كه ديگر اين گونه ترورهاي هدفمند در كشور انجام نشود، وگرنه اينكه دایم مصاحبه کرده و بگوییم سر نخ آن در فلان كشور پيدا شده است، ديگر اهميتي ندارد، چرا كه اين كشورها رسما و آشکارا اعلام مي كنند، در جنگي مخفيانه با ايران به دنبال ترور نخبگان ايراني هستند؛ بنابراین، وقتي خود، اين چنين اقرار مي كنند، ديگر بسنده کردن به اين محکوم کردن ها و مصاحبه های پی در پی سودی نخواهد داشت.بنابراین، گویا هم اکنون در مرحله نخست، وظيفه دستگاه هاي اطلاعاتي، جلوگيري از تداوم و انجام چنين فجايعي و جلوگیری از كشته شدن شهروندان نخبه ايراني در آينده است، وگرنه تروريسم دولتي دشمنان این ملت، نقشه های پلید خود را به راه های گوناگون عملی می کند.افزون بر اين، توجه به افراد درون سازمان هاي حساس همچون انرژي اتمي و دستگاه هاي امنيتي و کنترل همه مراودات آنان اهميت ويژه اي يافته است. رفتار تروريست ها در يك سال اخير، نشان داده است، كساني آماج قرار گرفته اند كه به يقين از درون مورد شناسايي و هدف ترور هستند؛ بنابراین، فراموش نكنيم شرايط امنيتي، نگاه امنيتي مي طلبد و اين شرايط با دوران آسايش و آرامش متفاوت است.  دوم آن که مدعيان داخلي حقوق بشر، اين روزها دم فرو بسته اند و گويي فراموش كرده اند كه كشتن دانشمندان بي گناه و اعضاي خانواده آنان نيز نقض آَشكار حقوق بشر است؛ آن هم جايي كه تروريسم دولتي غرب، رسما آن را اعلام و از آن حمايت مي كند.گویا اين مدعيان، اكنون خود را در حالتي متناقض مي بينند و ترجيح مي دهند اين تناقض به سود دشمنان فرد فرد شهروندان اين ملت استفاده شود؛ آنان كه جوايز بين المللي حقوق بشر را به دست مي آورند و هر رخدادی در ايران را محكوم مي كنند، آیا اكنون نمي بينند كه هموطنانشان بي گناه و در تعارضي آشكار با حقوق انساني كشته مي شوند؟!