دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ترین های لیگ برتر در پایان نیم فصل اول

   بیشترین برد: ذوب آهن با ۱۰ بردکمترین برد: نفت تهران، شاهین، شهرداری و استیل آذین با ۳ بردبیشترین تساوی: نفت تهران با ۹ مساویکمترین تساوی: نفت آبادان با یک مساویبیشترین باخت: پیکان با ۱۰ باختکمترین باخت: ذوب آهن، سپاهان و استقلال با ۲ باختبیشترین گل زده: سپاهان، استقلال و فولاد با ۲۸ گلکمترین گل زده: استیل آذین با ۱۳ گلبیشترین گل خورده: شهرداری تبریز با ۳۵ گل خوردهکمترین گل خورده: ذوب آهن با ۱۳ گل خوردهبهترین عملکرد در خانه: سپاهان و ذوب آهن با ۲۰ امتیاز از ۸ بازیبدترین عملکرد در خانه: سایپا کرج با ۸ امتیاز از ۹ بازیبهترین عملکرد در خارج از خانه: ذوب آهن با ۱۵ امتیاز از ۹ بازیبدترین عملکرد در خارج از خانه: صبای قم با ۳ امتیاز از ۸ بازیبیشترین بازی متوالی بدون شکست: مس کرمان با ۱۴ بازیبیشترین بازی متوالی بدون برد: پاس و استیل آذین با ۸ بازی