دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تك صدايي با ذات دانشگاه در تناقض است

سخنگوي فراكسيون خط امام(ره) مجلس، فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان در ايران را ناشي از ضعف عملكرد احزاب دانست و گفت: بي توجهي به وعده هاي انتخاباتي در قبال دانشجويان نيز ازهمين مسئله نشات مي‌گيرد.به گزارش ایسنا، داريوش قنبري در آستانه روز دانشجو ،خاطرنشان كرد: در ايران به جاي اين كه احزاب و چهره ها به جريان هاي دانشجويي كمك كنند، همواره حركت‌هاي دانشجويي به تشكل هاي سياسي كمك كرده و آنها را شكل مي دهند.وي دانشگاه را خاستگاه بسياري از تشكل هاي سياسي در ايران معرفي كرد و گفت‌: تشكلات سياسي از دل حركات دانشجويي شكل مي گيرند، بنابراين هرگونه تحليل حركات دانشجويي در كشوري مثل ايران بايد با اين پيش فرض باشد كه حركت دانشجويي ذاتا حركتي اصيل، مستقل و ناشي از آگاهي در كشور است.نماينده ايلام در مجلس با يادآوري اينكه در كشورهاي توسعه يافته عمده فعاليت هاي سياسي در درون احزاب شكل مي گيرد افزود: در كشورما كه احزاب قدرت و هويت لازم را ندارند آگاهي سياسي در محيط دانشگاهي شكل مي گيرد و تبديل به يك نيروي سياسي پويا در اين كشور مي شود.قنبري با اظهار اين عقيده كه گرايش عمومي حركت‌هاي دانشجويي به سمت و سوي اصلاح طلبي است تصريح كرد: در كل اگر اصلاح طلبي را نوعي روشنفكري مذهبي تعريف كنيم مي توان گفت كه مبناي شكل‌گيري آن دانشگاه ها بوده است.اين نماينده اقليت مجلس نقطه تكيه بسياري از نيروهاي اصلاح طلب را دانشگاه عنوان كرد و افزود: دانشگاه ها ضمن اين كه اين حركت را ايجاد كردند، پايگاه حمايتي ازاين جريان را نيز پديد آورده‌اند.اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اظهار تاسف از اينكه بعضا تنها درمقاطع انتخابات به مطالبات دانشجويي پرداخته مي شود و پس از آن دانشجويان و مطالباتشان فراموش مي شود تصريح كرد: جوانان، كارگران زنان و دانشجويان چهار قشري هستند كه همواره جريان هاي مختلف سياسي به آنها توجه مي كنند اما با پيدا كردن فرصت و قدرت توجه چنداني به آنها ندارند.قنبري معضل عمل نكردن به وعده ها را ناشي از انتخابات فرد محور در ايران دانست و افزود: ما اگر به سمت انتخابات حزب محور برويم و به جاي فرد با حزب طرف باشيم مي توانيم براي وعده هاي داده شده ضمانت اجرايي قائل شويم چرا كه حزب تنها براي يك مقطع خاص در سياست نبايد فعاليت كند و بايد وعده هاي بلند مدت و كارشناسانه داشته باشد.اين نماينده مجلس اعتماد و سلب اعتماد دانشجويان را منجر به ضعف سرمايه اجتماعي دانست و افزود: با از بين رفتن اعتماد، سرمايه اجتماعي دچار آسيب جدي مي شود به همين خاطر در ارتباط با وعده هايي كه در زمان انتخابات داده مي شود بايد نظارت‌هايي وجود داشته باشد.به گفته‌ نماينده ايلام در مجلس، در احزاب مسايل به شكل كارشناسانه بررسي مي شود و از آنجايي كه حزب نسبت به وعده‌ها تعهد خاصي دارد بعضا وعده دروغين نمي دهد.وي در ارزيابي از اين اعتقاد كه بعضي احزاب دانشگاه ها را تبديل به پادگان حزب خود كرده اند گفت: اساسا حزبي وجود ندارد كه بتواند اين كار را انجام بدهد، اگر چنين حزبي وجود داشت دانشجويي كه خواهان فعاليت است جذب حزب مي شدند اما چون وجود ندارد طبيعي است كه محيط علمي محلي براي انجام فعاليت هاي سياسي شود.اين عضو فراكسيون اقليت مجلس،با تاكيد بر ضرورت چند صدايي در دانشگاه‌ها اظهار داشت: كساني كه سعي دارند دانشگاه را به سمت تك صدايي سوق بدهند كاملا در اشتباه هستند چون اساسا اين مسئله با ذات دانشگاه در تناقض است.قنبري افزود: دانشگاه مكاني براي چند صدايي است چراكه نوع تفكر دانشگاه اين چنين است كه نظريه اي مطرح مي شود كه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد، خاصيت دانشگاه و محيط دانشگاهي اين است كه تنوع ايده ها و افكار در آن وجود داشته باشد.سخنگوي فراكسيون خط‌امام(ره) مجلس در پايان گفت: ظرفيت حركت دانشجويي بسيار زياد است و ما بايد مشاركت هاي سياسي در دانشگاه ها پردازش شود چرا كه بي توجهي و سكوت مي تواند عواقب نامناسبي براي دانشجويان و محيط دانشگاهي داشته باشد.