دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دانشجویان‌به‌خوبی می‌فهمند‌و‌از‌پشت‌پرده‌امور‌باخبرند

سعد‌الله نصیری قیداری گفت: دانشجویان در پیمودن مسیر پیشرفت و فتح قله‌های افتخار سهم بزرگی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش فارس، سعدالله
نصیری‌قیداری نایب‌ رئیس فراكسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به روز 16 آذر و روز دانشجو، اظهارداشت: قبل از
انقلاب و بعد از كودتایی كه منجر به سقوط دولت مصدق شد رئیس‌جمهور آمریكا
بسیار مغرورانه وارد كشور شده و رژیم دست‌نشانده محمدرضا شاه با تمام قوا
برای استقبال از وی تلاش می‌كرد. وی با
بیان اینكه دانشجویان كشور با اطلاع از این موضوع در مقابل استقبال شاه از
رئیس‌جمهور آمریكا موضع نشان دادند، تصریح‌كرد: دانشجویان با حركت خود در
دانشگاه تهران به دنیا نشان دادند كه دانشجویان به خوبی می‌فهمند و از
پشت‌پرده اقدامات موزیانه آمریكا باخبر هستند. عضو
فراكسیون اقلیت مجلس با تأكید بر اینكه دانشجویان به خوبی می‌دانستند كه
آمریكا با نیرنگ و فریب توانسته به اهداف چپاول‌گرایانه خود برسد،
یادآورشد: دانشجویان با تظاهرات خود به آزادی‌خواهان دنیا فهماندند اقدام
آمریكا در ایران علیه منافع ملی ایران بوده و هدف چپاول‌گری كشور ایران را
دارد. نصیری با تأكید بر اینكه هرساله
دانشجویان، اساتید، دانش‌آموزان و تمام افرادی كه در حوزه علم و دانش
فعالیت دارند در این روز از آمریكا و عوامل آن اعلام انزجار می‌كنند، گفت:
این دانشجویان شهید به خاطر مملكت، غیرت و حفظ ملت از خون خود گذشتند. وی
ابراز امیدواری كرد كه دانشجویان با آگاهی كامل پشتیبان نهضت مردمی و
انقلاب شكوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) باشند و افزود: همانگونه كه
در انقلاب اسلامی دانشگاهیان یكپارچه و متحد علیه شاه، آمریكا و غرب حركت
كردند و سهم عمده‌ای را در پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام(ره)
داشتند امروز نیز نظام و انقلاب به رهبری مقام معظم رهبری قله‌های افتخار
را یكی پس از دیگری فتح می‌كند و دانشگاهیان و دانشجویان نیز در این حركت
افتخارآمیز حمایت‌ علمی و سیاسی خود را از این حركت خروشان ملت ایران اعلام
می‌كنند.