دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مجلس‌موافق‌ادغام‌آموزش‌وپرورش‌ووزارت‌علوم‌است

عضو كميسيون آموزش‌وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دررابطه با كاهش وزارتخانه ها دولت از 21 با 17 وزارتخانه اظهار داشت: مجموع اين مصوبه‌ها به نوعي بحث و پرونده ادغام وزارتخانه هاي آموزشي را دوباره باز مي‌كند.به گزارش ایلنا، سعدالله نصيري با اشاره به مصوبه هاي امروز مجلس شوراي اسلامي در رابطه با واگذاري آموزشکده‌ها و دانشکده های فنی‌وحرفه ای وزارت آموزش‌وپرورش از ابتدای برنامه پنجم توسعه به وزارت علوم و كاهش وزارتخانه ها دولت از 21 با 17 وزارتخانه اظهار داشت: مجموع اين مصوبه‌ها به نوعي بحث و پرونده ادغام وزارتخانه‌هاي آموزشي را دوباره باز مي‌كند.عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه چالش‌هاي حال حاضر سيستم آموزشي كشور به دلیل جدایی اين دو وزارتخانه است، ابراز داشت: مجلس در صورت پيشنهاد دولت موافق ادغام وزارتخانه هاي آموزشي است.وي افزود: واگذاري آموزشكده هاي فني وحرفه اي نيز گام موثري در اين موضوع است و اين امر مي تواند روند ادغام را سريع تر كند، البته همه اين مسائل منوط به اين است كه دولت راهكار‌هاي مناسبي را براي اين امر بيانديشد.نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح ، به ماده 55 برنامه پنجم توسعه راي مثبت دادند.براين اساس دولت مكلف شد يك يا چند وازرتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر اقدام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد.همچنين وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.