دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مخالفت مجلس با هرگونه استخدام

با ممنوعیت هر گونه استخدام در دستگاه ها بر اساس برنامه پنجم توسعه استخدام 60 هزار معلم حق التدریسی در هاله ای از ابهام قرار گرفت.به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ماده 53 برنامه پنجم بررسی شد که بر اساس بند الف این ماده هر گونه به کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می شد که علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش در تذکری نسبت به مغایرت این ماده با مصوبه قبلی مجلس مبنی بر استخدام 60 هزار معلم حق التدریسی اعتراض کرد.لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن تذکر عباسپور این بند را مبهم دانست.در نهایت این ماده به رای گذاشته شد و اصل آن رای نیاورد تا دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.