دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مردم قربانی چندپارگي تصميمات برای کاهش آلودگی هوا

بار دیگر آلودگي چندين روزه تهران، ناتواني مسئولان امر در مديريت بحران، چندپارگي تصميمات، نداشتن رويكردهاي بلندمدت و چالش بيهوده مجلس و دولت را به دنبال داشت.به گزارش خبرنگار « اجتماعی»، در حالي در روزهاي اخير شهروندان تهراني هواي سنگين و پر از آلودگي را استنشاق مي كنند که مسئولان در تصميماتي شتابزده، نه تنها كمكي به حل مشكلات شهروندان نكرده اند، بلكه بر مشكلات آنان نيز افزوده اند. برای نمونه، كميته در حالي روز شنبه، مدارس ابتدايي و مهد كودك ها را تعطيل اعلام كرد كه ادارات تعطيل اعلام نشدند و والدين شاغل كودكان دبستاني و بچه هاي مهد كودكي، ناچار شدند فرزندان خود را در مسافت هايي طولاني با خود به محل كار خود ببرند.در واقع، بايد افزود كه عمدتا اين مادران شاغل هستند كه كودكان خود را به مهد كودك مي سپارند و در صورت تعطيل شدن اين مهد كودك ها، ناچار می شوند كه فرزندان خود را به محل كار خود ببرند.اما مسأله اي كه اعضاي كميته با شتابزدگي از كنار آن گذشتند و روز شنبه علاوه بر تنفس در فضاي آلوده، سختي انتقال كودكان و بچه هاي مهد كودكي را به ادارات تهران به آن افزودند و اتفاقا كودكاني را كه مي توانستند در مهد كودك ها، دور از استنشاق هواي آلوده باشند، در سرتاسر تهران و در ادارات پراكندند تا به اصطلاح كمكي به بچه ها بكنند، اما هزار افسوس به تصميمات شتابزده مديران كشور در اوضاع بحران!افزون بر اين، سازمان ليگ فوتبال نيز مصوبات كميته را اجرا نمي كند و اگر در اين بين، بلايي گريبان ورزشكاري را بگيرد، آن وقت است كه مسابقه فرار از مسئوليت در بين مسئولان درمي گيرد و همه يكديگر را متهم اصلي حادثه جلوه مي دهند؛ گويي در اين بحران نصفه و نيمه، هر كس ساز خود را مي زند و مردم هستند كه صرفا چوب اين ندانم كاري ها را مي خورند.همچنين در اين بي سر و ساماني، دعواي كهنه و پر غصه دولت و شهرداري بر سر بودجه مترو تهران همچنان ادامه دارد و هوز هم مشخص نيست بودجه اي را كه مجلس شوراي اسلامي و تشخيص مصلحت از صندوق ذخيره ارزي براي توسعه مترو اختصاص داده اند، به شهرداري تحويل نداده و گويا قصد هم ندارند، اين بودجه را بدهند و مي كوشند با يك ساعت و دو ساعت تعطيلي روزانه، يا حتي چندين روز تعطيلي، مشكل را حل كنند؛ غافل از اينكه نه تنها آلودگي است كه گلوي مردم را بسته، بلكه اين تعطيلي هاي غير مترقبه و تصميم گيري هاي لحظه اي براي اين گونه تعطيلي هاست كه اعصاب مردم را درگير خود كرده است.در اين ميان، تنها افرادي كه خود داوطلبانه يا اجبارانه براي كاهش آلودگي هزينه پرداخت مي كنند، مردم هستند كه نمي توانند از وسايل نقليه خود بهره ببرند و باید هزینه پرداخت کنند.در پايان بايد اشاره كرد كه تاکنون نيز، كارخانجات خودروسازي، به توليد خودروهاي بي كيفيتشان ادامه مي دهند؛ کارخانه های صنعتی در حاشیه تهران مشغول کارند، مسئولان در پي تعطيل كردن ها چندين روزه و گرفتن تصميمات شتابزده و اشتباه هستند، دولت و مجلس يكديگر را مقصر مي دانند، نهادهاي گوناگون، تصميمات كميته را اجرا نمي كنند و… .به راستي اين مردم چه گناهي كرده اند؟