دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نبايد مانع فعاليت دانشجويان شد

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، تكثر و چند صدايي در دانشگاه‌ها را با رعايت اصول، معيارها و ضوابط مفيد دانست.به گزارش ایسنا، اسدالله بادامچيان با اشاره به پيش‌رو بودن 16 آذر روز دانشجو و تاكيد بر ارج نهادن براين قشر، عنوان كرد: اصولا يك جامعه متشكل از همه اقشار است و اگر يك نظام مردمي باشد در همه مقاطع همه قشرها بايد در صحنه حضور داشته باشند و با يكديگر كار كنند و مديريت نظام همه را يكسان ببيند.وي با تاكيد به اينكه مديريت نظام بايد خود را مدير همه بداند افزود: البته نه به اين معنا كه آقا بالا سر كسي باشد بلكه به معناي دقيق امت و امامت؛ چرا كه امام متعلق به همه است و جمهوري اسلامي نيز در چارچوب امت و امامت بايد اداره شود و همه مردم و اقشار به ويژه جوانان در طول سال بايد در همه امور مشاركت داشته باشند.نماينده مردم تهران در خانه ملت، با تاكيد بر اينكه نبايد مانع حضور و فعاليت هيچ قشري از جمله دانشجويان درعرصه‌هاي مختلف كشور شد، گفت: آنچه در اسلام مهم است پيوند بين چرخه يك نسل است.بادامچيان با اعتقاد بر اينكه برخي در جامعه از دانشجويان استفاده ابزاري مي‌كنند، گفت: متاسفانه بيشترين استفاده ابزاري يا از طبقاتي است كه داراي سواد لازم نيستند مثل كارگران و خرده‌كشاورزان و يا از طبقه جوانان و نوجوانان كه احساسات پاك دارند و برخي تلاش مي‌كنند كه از اين احساسات براي مقاصد سوء خود استفاده كنند.اين عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: البته از سويي ديگر شخصيت هايي همچون حضرت امام (ره) نيز از قشر جوان و نوجوان در عرصه‌هاي مختلف استفاده مي‌كردند لذا مهم اينست كه در همه مقاطع و ابعاد از نقش‌هاي مختلف اجتماعي درست استفاده شود.وي با تاكيد بر اينكه بايد براي از بين رفتن روحيه سوءاستفاده و استفاده ابزاري از قشر دانشجو فرهنگ‌سازي قانوني صورت گيرد ادامه داد: البته دانشجو بايد هميشه سعي كند كه ابزار ديگران نشود و در يك انتخابات و فعاليت سياسي انتخاب آزاد خدايي با آهنگ ولي فقيه عادل داشته باشد.اين عضو حزب موتلفه اسلامي، با تاكيد بر اينكه جريان متبوعش يعني اصولگرايان ارزشگرا به دانشجو ديد اسلامي دارند، گفت: شاخه جوانان و نوجوانان حزب موتلفه كاملا فعال است و اين نشان از توجه اين حزب به قشر جوان و دانشجو دارد.بادامچيان تكثر و چندصدايي در دانشگاه‌ها را با رعايت ضوابط و معيارها بلااشكال دانست و گفت: با رعايت اصول و چارچوب‌هاي نظام جمهوري اسلامي تكثر در جريان‌هاي دانشجويي مفيد است و بر اين اساس اختلاف‌نظر و عقايد هم هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كند.اين فعال سياسي جامعه دانشجويي را يك جامعه ويژه توصيف كرد و گفت: برخي فكر مي‌كنند دانشجو بايد ابزار حركت‌ها و درگيري‌هاي جناحي آنها باشد غافل از آنكه دانشجوي ايراني اهل اين كارها نيست.بادامچيان با يادآوري اينكه پيش از انقلاب فقط حركات ارزشي و ايماني دانشجويان مثل حركات آنها در 16 آذر در نفي بيگانه به نتيجه مي‌رسيد و ماندگار شده است، گفت: تنها اينگونه حركات دانشجويي پابرجا باقي مي‌ماند والا حزب توده يا گروه‌هاي چريكي فداييان خلق هم شاخه جوانان داشتند كه كاملا فعاليت‌هاي آنها به بن‌بست خورد.