دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی همه چهره‌های اصولگرا در جلسه جامعتین

عضو
ارشد جامعه روحانیت مبارز گفت: جلسه جامعتین پنجشنبه این هفته با حضور
تمامی احزاب و گروه‌ها و چهره‌های شاخص اصولگرایی برای تقویت همگرایی
برگزار می‌شود.

به گزارش مهر،‌ غلامرضا
مصباحی مقدم عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در بیان اینکه
جلسه جامعتین با چه هدفی و با حضور چه گروه هایی برگزار می شود، افزود: پس
از حوادث انتخابات سال گذشته گفتگوهایی به گوش می رسید که حکایت از مخدوش
کردن مرزهای اصولگرایی داشت.وی افزود :
بنابراین جامعتین که متشکل از جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم است، تصمیم گرفت با تشکیل کمیته ای به تعریف و بیان مبانی و شاخص
های اصولگرایی بپردازد. بر این اساس این اقدام نیز انجام شد.این
چهره اصولگرا گفت : جلسه جامعتین با همه احزاب ، گروه ها و چهره های شاخص
های اصولگرایی است پیش بینی می شود که با استقبال تمامی مجموعه ها و گروه
های اصولگرا روبرو شود.مصباحی مقدم
تاکید کرد: مبنای این جلسه برای انسجام بخشی و وحدت بیشتر در میان
اصولگرایان است و هدف آن تنها همگرایی میان اصولگرایان است.