دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی يك تا 3 سال محروميت در انتظار بازداشتی ها

طبق اعلام مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ چند فوتباليست معروف در پارتي شبانه دستگير شدند.به گزارش فارس، بر اين اساس كميته رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي فوتبال به وضعيت اين دستگيرشدگان رسيدگي خواهد كرد و پس از بررسي شرايط اين بازيكنان پرونده را به كميته انضباطي فدراسيون ارجاع خواهد داد.مسئولان كميته انضباطي در اين مورد اعلام كرده‌اند به ميزاني كه جرم اتفاق افتاده مراجع قضايي و دادگاه براي اين بازيكنان محكوميت تعيين مي‌كنند و به ميزاني كه اين تخلف به حيثيت فوتبال از نظر معنوي آسيب رسانده تنبيه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود چرا كه حضور اين افراد در پارتي فقط بحث ورود به زندگي شخصي آنها نيست بلكه طبق آئين‌نامه فوتبال اگر يكي از اهالي فوتبال مرتكب جرمي شود كه آن جرم به مجموعه فوتبال آسيب بزند، اين مسئله يك تخلف حرفه‌اي محسوب مي‌شود.در آئين‌نامه انضباطي براي چنين افراد متخلفي آئين‌نامه انضباطي يك تا سه سال محروميت در نظر گرفته است. بنابراين فوتباليست‌هاي دستگير شده حداقل يك سال و حداكثر سه سال به ميزان شدت و ضعف تخلف از فوتبال محروم خواهند شد.