دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پولدارها بی احساس ترند

در يك تحقيق دانشگاهي دانشمندان متوجه شدند افراد فقير نسبت به درك احساسات ديگران قدرت بيشتري دارند و عواطف انساني را عميق تر حس مي كنند. دانشمندان معتقدند يكي از مهمترين دلايل اين موضوع آن است كه افراد فقير بيشتر از ثروتمندان نياز دارند تا به انسان هاي ديگر تكيه كنند و بيشتر خود را نيازمند كمك هاي آنها مي دانند.اين درحالي است كه ثروتمندان براي حل مشكلات خود كمتر به كمك ديگران وابسته هستند و هميشه سعي مي كنند بدون نياز به آنها مشكلات خود را حل كنند. به عبارت بهتر ثروت باعث مي شود ثروتمندان در درك عواطف و احساسات انساني توانايي كمتري داشته باشند.براي مثال بسياري از مردمي كه پول كافي براي استفاده از خدماتي مانند مهدكودك ها ندارند مجبورند فرزند خود را به همسايه ها، اقوام يا آشنايان خود بسپارند تا از آنها در برخي زمان ها مراقبت كنند. به اين ترتيب ارتباط يك فرد با اطرافيانش بهتر مي شود و همين نيازها باعث مي شود يك نفر ارتباطات صميمي تري با ديگران داشته باشد.يكي از اين تحقيقات در اين باره روي داوطلباني انجام شد كه در يك دانشگاه كار مي كردند. برخي از اين افراد از دانشگاه فارغ التحصيل شده بودند و بعضي ديگر هنوز هم درحال ادامه تحصيل بودند. يكي از فاكتورهايي كه مي تواند سطح اجتماعي هر فرد را مشخص كند ميزان تحصيلات است. هرچه سطح تحصيلات يك فرد بالاتر باشد مي توان گفت او از لحاظ دسترسي به منابع مالي و سطح اجتماعي در رده بالاتري قرار مي گيرد.براي مثال در آمريكا يكي از معيارهاي تعيين سطح افراد ثروت است. هرچه قدر يك فرد ثروتمندتر باشد مي توان گفت از كلاس بالاتري برخوردار است. اين درحالي است كه در انگلستان براي تعيين سطح يك فرد فاكتورهاي ديگري هم بايد مورد توجه قرار گيرد.