دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی کفش به کمک جي.پي.اس مي‌آيد

گروهي از دانشمندان آمريکايي کفش هايي را ابداع کرده اند که در زمان از دست رفتن سيگنال دستگاه هاي جي.پي.اس مي توانند مسير حرکت را نشان دهند.به گزارش مهر، دستگاه هاي جي.پي.اس امروزه وارد زندگي روزمره بسياري از افراد شده اند اما اين دستگاه ها محدوديت دارند به طوريکه در زماني که سيگنال هاي ماهواره اي قطع مي شوند قادر نخواهند بود مسير را نشان دهند.اکنون گروهي از دانشمندان دانشگاه کارنگي ملون يک رادار ويژه را وارد پاشنه کفش کرده اند که مي تواند در هر شرايطي مسير را رديابي کند.«جي.پي.اس»هاي معمولي از طريق ارسال موقعيت خود به ماهواره عمل مي کنند اما زماني که کاربر در يک منظقه کور قرار گيرد دستگاه به يک دستگاه الکتروني به نام «واحد اندازه گيري ماندي» متصل مي شود. اين وسيله سرعت و جهت را اندازه گيري کرده و فاصله اين اندازه ها را نسبت به آخرين موقعيت ارسال شده به «جي.پي.اس» محاسبه مي کند.باوجود اين، يک تفاوت بسيار جزئي و کوچکترين خطا در اندازه گيري سرعت و جهت مي تواند در محاسبات و تعيين مسير به روشي صحيح اختلال ايجاد کند.از اينجا ايده توسعه دستگاهي ارائه شد که هميشه و در هر شرايطي همراه کاربر باشد. اين محققان در پاشنه کفش يک رادار را که فاصله ميان پا و خاک را رديابي مي کند وارد کردند.اگر اين فاصله براي يک دوره زماني مشخص تغيير نکند، سيستم مي فهمد که فرد توقف کرده است. به اين ترتيب درصد خطاها براي محاسبه فاصله ها تاحد قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد.اين دستگاه براي کساني که در يک دوره زماني طولاني در زير زمين (که امکان از دست رفتن سيگنال در آن بسيار است) کار مي کنند براي مثال معدنچيان بسيار مفيد است.