دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ‌گویی كشور ما با دریا قهر كرده است

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در تذكر مطابق بااصل 48 قانون اساسی خواستار توجه به توسعه دریاها و بنادر كشور در برنامه پنجم توسعه شد.

به
گزارش خانه ملت “مصطفی مطورزاده” نماینده خرمشهر در مجلس شورای
اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی گزارش كمیسیون تلفیق از مواد
ارجاعی و مراعی مانده برنامه پنجم توسعه در اخطاری مطابق با اصل 48 قانون
اساسی گفت:‌ در برنامه پنجم توسعه هیچ برنامه ای برای رفع مشكلات مربوط به
دریاها بنادر و سواحل و توسعه آنها نیامده است.وی بااشاره به اهمیت توسعه دریاها و بنادر گفت:‌گویی كشور ما با دریا قهر كرده است كه برای توسعه آن هیچ برنامه ای ندارد.مطورزاده
تصریح كرد: 97 درصد حمل و نقل ما مربوط به دریاهاست و درصد قابل توجه ای
از مخاذن گازی ما در دریا وجود دارد و بهتر است ساماندهی این منبع ملی در
برنامه پنم توجه شود.