دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی 20 ماده مراعی مانده برنامه پنجم بررسی شد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس وشرای اسلامی تاکید
کرد: کمیسیون تلفیق آخرین جلسه خود در خصوص بررسی دو ماده مراعی مانده از
برنامه پنجم توسعه را فردا صبح تشکیل خواهد داد.

به گزارش خانه ملت، “موسی‌الرضا
ثروتی”  با اشاره به جلسه امروز
عصر کمیسیون تلفیق گفت: تمامی مواد ارجاع شده از برنامه پنجم توسعه کشور به
غیر از دو ماده در جلسه کمیسیون بررسی و مصوب شد.نماینده
مردم بجنورد افزود: تنها دو ماده از برنامه باقی ماند که در جلسه فردا
ساعت6 صبح بررسی خواهد شد، تا گزارش کامل 22 ماده مراعی مانده از برنامه
پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت بررسی و تصویب نهایی در
صحن علنی فردا ارائه ‌شود.عضو هیات
رییسه کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: از آنجا که قرار است اساسنامه
صندوق توسعه ملی به صورت قانون دائم مطرح شود، دیگر در برنامه پنجم توسعه
مورد بحث قرار نگرفت.این نماینده تصریح کرد: مقرر شد دولت اساسنامه صندوق توسعه ملی را به صورت لایحه ای به مجلس تقدیم کند.