دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی احكام دوپينگي‌هاي فوتبال ايران اعلام شد

كميته استيناف راي كميسيون بدوي رسيدگي به تخلفات دوپينگ فوتبال كه محكوميت سه بازيكن فوتبال و فوتسال را صادر كرده بود تاييد كرد.2به گزارش فارس، تن از اين بازيكنان تا پايان مهلت قانوني درخواست استيناف كردند كه شب گذشته جلسه كميسيون استيناف تشكيل شد و پس از استماع اظهارات دبير كميسيون و بررسي لايحه ارائه شده و مجموع مستندات موجود در پرونده اعتراض اعلام شده را وارد ندانست و آراي كميسيون بدوي را تاييد كرد.بر اين اساس محسن بياتي نيا بازيكن تيم صباي قم از ليگ برتر به 3 ماه محروميت و رامين كريمي نژاد از تيم فوتسال شركت ملي حفاري ايران به مدت 2 سال محروميت و پژمان جعفرخاني از تيم فوتسال آرش بتن قزوين به 2 سال محروميت از كليه فعاليت هاي رسمي در فوتبال محكوم شدند.