دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی احمدی نژاد: ايران لنگر آرامش ملت‌هاست

رييس‌جمهور گفت: توجه همه ملت‌ها به ايران است و ايران امروز لنگر آرامش ملت‌هاي آزاديخواه، عدالتخواه و خوبي‌هاي دنياست.به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد در مراسم آغاز به كار عمليات اجرايي راه‌آهن چابهار – زاهدان – مشهد، اين طرح را بسيار مهم، راهبردي و موثر در شرق كشور دانست و با اشاره به سفرهاي اول و دوم دولت به اين استان، گفت: در اين سفرها مصوبات بسيار مهمي داشتيم از جمله مهار آب‌هاي وارده به استان، ايجاد نيروگاه براي تامين برق، رساندن گاز به اين استان و ديگري اتصال زاهدان به راه‌آهن بم بود و همچنين احداث كريدور ريلي شرقي كه امروز آغاز عمليات اجرايي آن را مشاهده كرديم. يكي ديگر از مصوبات ساختن بندر بزرگ چابهار بود. احياي اين بندر و اتصال آن به شبكه‌هاي حمل و نقلي يك انقلاب بزرگ در اين منطقه است.رييس‌جمهور درباره راه‌آهن چابهار – مشهد، گفت: اين راه‌آهن مي‌تواند تمام مناطق شرقي كشور را احيا كند و فرصت‌هاي بي‌نظيري در اختيار مردم اين منطقه قرار دهد. البته در اين پروژه برخي از كشورها مي‌خواستند مشاركت كنند اما چون تعلل كردند دولت تصميم گرفت خود آن را به تنهايي انجام دهد. اين طرح كار بزرگي است كه به فضل الهي و با كمك مسوولان با سرعت اجرا خواهد شد.وي در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: مهمترين ماموريت ما ساختن ايران است. ساختن ايران نه تنها خدمت به ملت ايران و آباداني اين كشور نيست، بلكه انتشار نور اميد در دل همه ملت‌هاي عالم مي‌باشد. امروز هر كاري كه ملت ايران را جلو ببرد بيشتر از تاثير اقتصادي تاثير فرهنگي، آرماني و انقلابي دارد. رييس‌جمهور ادامه داد: يك سرزمين است كه در دنيا نقطه اميد همه ملت‌هاست و آن سرزمين ايران و ملت منسجم، اميدوار به آينده، مومن و متعهد آن است. كشور ما در حال پيشرفت است. البته ديگران هم كارهاي اقتصادي انجام مي‌دهند اما ملت آنها انگيزه‌اي ندارند و خود را در آن كارهاي اقتصادي شريك نمي‌دانند.احمدي‌نژاد تصريح كرد: تقريبا تمام تصميم‌گيري‌هاي بزرگ در دنيا به حالت تعليق و سكون درآمده است و تنها چند كشور است كه در حال تصميم‌گيري هستند كه يكي از آنها ايران است. حتي آن كشورها هم آنقدر ثبات ندارند. تنها ملتي كه امروز باثبات‌ترين ملت و كشور دنياست و همه برنامه‌هايش شفاف و روشن است و در بدترين شرايط اقتصادي دنيا به حركت رو به جلوي خود ادامه داده است ايران است.احمدي‌نژاد در ادامه گفت: در شرايط فشار زورگويان عالم، ملت ايران با سرافرازي به راه خود ادامه مي‌دهد و امروز نام، راه، انديشه و فرهنگ ملت ما الگويي براي ساير ملت‌هاست و ملت ما به جهانيان پيام اميد، صلح، برادري و آينده‌اي روشن و جهاني سرشار از عدالت و عشق را نويد مي‌دهد و در مقابل نيز دشمنان ملت ما پيام‌شان كينه‌ورزي، توهين و بي‌ادبي است و معلوم است كه در برابر اين دو نگاه و اين دو قدرت و اين دو راه ملت‌هاي عالم كدام را انتخاب خواهند كرد.وي تاكيد كرد: امروز توجه همه ملت‌ها به ايران است و ايران امروز لنگر آرامش ملت‌هاي آزاديخواه، عدالتخواه و خوبي‌هاي دنياست و دشمنان با سياست‌هاي شيطاني خود مي‌خواهند ايران را متلاطم كنند اما به فضل الهي و هوشمندي ملت ايران موفق نخواهند شد. هر كس دلش به حال صلح و امنيت جهان مي‌سوزد چشم اميدش به ايران است. امروز سياستمداران دنيا به سرعت متوجه خواهند شد كه راه رسيدن به دنياي سرشار از عدالت و پاكي اتكا به ملت ايران است.رييس‌جمهور گفت: ساختن ايران تنها ساختن يك كشور نيست بلكه خدمت به نوع بشر و برافراشتن پرچم انسانيت در جهان است. بايد با همت، وحدت و همدلي و كار و تلاش ايران را بسازيم و دولت سعي دارد عدالت را در تمام برنامه‌هاي خود در نظر بگيرد و منابع، امكانات و فرصت‌ها را عادلانه در نقاط مختلف كشور مصرف كند.احمدي‌نژاد استان سيستان را قطعه‌اي از تاريخ پرافتخار ايران و خطه شجاعان، غيوران و مرزبانان دانست و با ستايش از استان سيستان و بلوچستان بر پيشرفت و آباداني اين استان تاكيد كرد.در اين سفر، رييس‌جمهور را وزير راه، ثمره‌هاشمي و چند تن از مقامات محلي از جمله امام جمعه و استاندار اين استان همراهي مي‌كردند.رييس‌جمهور پس از سخنراني چابهار را به مقصد تهران ترك كرد.