دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی احمدی نژاد: باید رفتار مردم اصلاح شود

رييس جمهور طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را صحنه همياري عمومي ملت ايران براي ساختن كشور دانست و گفت: مسئولين بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام كنند كه حتي يك نفر از 75 ميليون نفر از مشاركت در اين طرح جا نماند.به گزارش ايسنا،دكتر محمود احمدي نژاد در گردهمايي سراسري ائمه جمعه،فرمانداران، بخشداران و شهرداران با تاكيد بر ضرورت اشراف مسئولين به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: تمام همكاران در مجموعه دولت بايد به طور كامل و عميق با ابعاد اين طرح آشنايي كامل داشته باشند؛ چرا كه به هر ميزاني كه اين اشراف افزايش يابد، موفق‌تر خواهيد بود.رييس جمهور هدفمند كردن يارانه‌ها را اقدامي بسيار بزرگ و گسترده دانست و گفت: با اجراي اين طرح قرار است رفتارها اصلاح شود و در مسير جديد بايستي با برنامه‌ريزي دقيق، مردم در ريل صحيح قرار بگيرند.احمدي‌نژاد با تاكيد بر لزوم اطلاع‌رساني دقيق و كامل به مردم از ابعاد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: كسي نبايد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها واهمه داشته باشد، هر مقدار مردم در جريان اين طرح قرار بگيرند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بهتر و دقيق‌تر اجرا خواهد شد.رييس جمهور تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها گامي به سمت اجراي عدالت، افزايش بهره‌وري و استفاده درست از منابع ملي است.رييس‌جمهور گفت: مهمترين وظيفه مسئولين در روند اجراي اين طرح ،اطلاع‌رساني دقيق و صحيح و جلب مشاركت و همكاري مردم است و بي‌ترديد عزتي بالاتر از اينكه يك ملت تصميم گرفته ساختارها را اصلاح كرده و عدالت را اجرا كند، وجود ندارد.احمدي‌نژاد همچنين بر اصلاح مصرف تاكيد كرد و گفت: اگر فقط يك چهارم در ميزان مصرف انرژي كشور صرفه‌جويي شود سرعت پيشرفت و سازندگي كشور حداقل دو برابر خواهد شد.رييس جمهور از سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها خواست با كمك مجموعه مسئولين دولتي برنامه‌اي طراحي كنند كه هر كس در كشور نوآوري و ابتكاري در كاهش مصرف سوخت ارائه كرد از آن حمايت و پشتيباني شود.احمدي نژاد خاطر نشان كرد: ايران كشور ثروتمندي است و ملت ايران شايسته زندگي در سطح بالاتري است و نبايد در كشورمان فقيري پيدا شود.رييس‌جمهور در ادامه از زحمات همه مسئولين و دست‌اندركاران مجموعه دولت قدرداني كرد و گفت: امروز به واسطه خدمات مجموعه دولت اميدواري عظيمي در ملت ايران بوجود آمده است و بايد با كمك مردم سرعت سازندگي كشور را هرچه بيشتر افزايش داد.احمدي نژاد خاطر نشان كرد: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بايد با حوصله و درايت و تدبير مسئولين به‌طور كامل اجرا شود.