دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی احمدی نژاد وارد اراك شد

در راستاي برگزاري هشتاد و يكمين سفر استاني دولت، رييس‌جمهور دقايقي پيش وارد فرودگاه اراك شد.به گزارش ايسنا، رييس‌جمهور كشورمان را اعضاي دولت همراهي مي‌كنند و طبق برنامه پيش‌بيني شده، امشب هيات دولت جلسه خود را در شهر اراك برگزار خواهد كرد و در اين جلسه براساس آنچه پيش‌بيني شده ضمن بررسي و پيگيري مصوبات دو سفر قبلي هيات دولت به اين استان مصوبات جديدي هم براي پيشرفت و توسعه اين استان تصويب خواهد شد.اعضاي هيات دولت ضمن برگزاري جلسات مختلف در شهرستان‌ها به صورت جداگانه با مردم ديدار خواهند كرد و مشكلات مردم را بررسي خواهند كرد.رييس‌جمهور در اين سفر با مردم ديدار خواهد كرد و براساس برنامه پيش‌بيني شده تا ساعتي ديگر در ورزشگاه شهداي 5 مرداد شهر اراك سخنراني خواهد كرد.رييس‌جمهور همچنين براساس برنامه پيش‌بيني شده با خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران، مديران و منتخبان استان ديدار و گفت‌وگو خواهد كرد.هيات دولت در اين سفر كارگروه‌هاي تخصصي نيز تشكيل خواهد داد كه پيش‌بيني مي‌شود رييس‌جمهور در يكي از اين كارگروه‌ها حاضر شود.