دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی استارت شيث رضايي در غياب دايي

تمرين پرسپوليس از ساعت 10:35 امروز در مجموعه ورزشي درفشي فر دنبال شد.در اين تمرين بازيكنان پس از گرم كردن‌،‌ به كارهاي سرعتي پرداختند و سپس در قالب دو تيم با فوتبال دستگرمي تمرينات خود را ادامه دادند.در مرحله بعدي نيز بازيكنان اصلي بازي مقابل پيكان زودتر از سايرين تمرينات خود را به پايان رساندند و ساير نفرات به مرور كارهاي تاكتيكي پرداختند. در اين تمرين با دستور كادر فني از عليرضا محمد با وجود حضورش در تركيب اصلي در ديدار برابر پيكان در تمرين ذخيره ها استفاده شد.*علي دايي در تمرين امروز 50 دقيقه تاخير داشت. او به باشگاه پرسپوليس رفته و در جلسه اي با كاشاني شركت كرده بود. به همين دليل تمرين امروز با حرف هاي حسين عبدي آغاز شد.*شيث رضايي پس از بخشش از سوي دايي در تمرينات امروز شركت كرد در غياب سرمربي استارت خود را مجددا با قرمز پوشان زد و بسيار باانگيزه نشان داد.*در فوتبال دستگرمي حسين عبدي 10 دروازه كوچك تشكيل داده بود تا بازيكنان در پست هاي خود احساس مسئوليت بيشتري داشته باشند و هر لحظه فكر كنند توپ در حال وارد شدن به داخل دروازه است.*حدود 30 هوادار در تمرين امروز حضور داشتند.*كريم باقري، سكوبرت و محمد پروين غايب بودند.*با توجه به حمايت غلامرضا رضايي از غلامحسين پيرواني امروز بازيكنان لقب شاه غلام را به غلامرضا رضايي داده بودند.*سپهر حيدري و نورمحمدي به دليل مصدوميت جزيي نسبت به سايرين سبك تر تمرين كردند.*شيث رضايي كه سوژه اصلي تمرين امروز بود برخلاف بقيه بازيكنان كه لباس بنفش پوشيده بودند گرمكن قرمز پوشيده بود.*در پايان تمرين بازيكنان شوت زني به دروازه را تمرين كردند.*خبرنگاران در تمرين پرسپوليس همچنان دچار مشكل جا در زمان تمرين هستند و بايد در كنار هواداران بنشينند.*بازيكنان پرسپوليس، كادر فني و مسئولان باشگاه پس از تمرين براي زيارت راهي شاه عبدالعظيم شدند. و حضور شاه‌غلامخبرگزاري فارس: تمرين تيم فوتبال پرسپوليس صبح امروز با بازگشت مدافع اخراجي اين تيم برگزار شد.به گزارش خبرگزاري فارس تمرين پرسپوليس از ساعت 10:35 امروز در مجموعه ورزشي درفشي فر دنبال شد.در اين تمرين بازيكنان پس از گرم كردن‌،‌ به كارهاي سرعتي پرداختند و سپس در قالب دو تيم با فوتبال دستگرمي تمرينات خود را ادامه دادند.در مرحله بعدي نيز بازيكنان اصلي بازي مقابل پيكان زودتر از سايرين تمرينات خود را به پايان رساندند و ساير نفرات به مرور كارهاي تاكتيكي پرداختند. در اين تمرين با دستور كادر فني از عليرضا محمد با وجود حضورش در تركيب اصلي در ديدار برابر پيكان در تمرين ذخيره ها استفاده شد.*علي دايي در تمرين امروز 50 دقيقه تاخير داشت. او به باشگاه پرسپوليس رفته و در جلسه اي با كاشاني شركت كرده بود. به همين دليل تمرين امروز با حرف هاي حسين عبدي آغاز شد.*شيث رضايي پس از بخشش از سوي دايي در تمرينات امروز شركت كرد در غياب سرمربي استارت خود را مجددا با قرمز پوشان زد و بسيار باانگيزه نشان داد.*در فوتبال دستگرمي حسين عبدي 10 دروازه كوچك تشكيل داده بود تا بازيكنان در پست هاي خود احساس مسئوليت بيشتري داشته باشند و هر لحظه فكر كنند توپ در حال وارد شدن به داخل دروازه است.*حدود 30 هوادار در تمرين امروز حضور داشتند.*كريم باقري، سكوبرت و محمد پروين غايب بودند.*با توجه به حمايت غلامرضا رضايي از غلامحسين پيرواني امروز بازيكنان لقب شاه غلام را به غلامرضا رضايي داده بودند.*سپهر حيدري و نورمحمدي به دليل مصدوميت جزيي نسبت به سايرين سبك تر تمرين كردند.*شيث رضايي كه سوژه اصلي تمرين امروز بود برخلاف بقيه بازيكنان كه لباس بنفش پوشيده بودند گرمكن قرمز پوشيده بود.*در پايان تمرين بازيكنان شوت زني به دروازه را تمرين كردند.*خبرنگاران در تمرين پرسپوليس همچنان دچار مشكل جا در زمان تمرين هستند و بايد در كنار هواداران بنشينند.*بازيكنان پرسپوليس، كادر فني و مسئولان باشگاه پس از تمرين براي زيارت راهي شاه عبدالعظيم شدند.