دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بینی عروس به خاطر تعصب بریده شد!

خانواده اي در پاكستان بيني عروس خود را به خاطر ظن به او بريدند.به گزارش آريا به نقل ازروزنامه “اكسپرس تريبون” ، خانواده شوهر يک زن پاکستاني پس از متهم کردن آن زن به اعمال روابط نامشروع با مرد همسايه بيني و موهايش را به قصد مجازات بريدند.همسر اين زن در شهري ديگر کار مي کند و زن به مدت هفت سال است که با خانواده همسرش زندگي مي کند.برادر شوهرش پس از اينکه او را به اقامه روابط نامشروع متهم مي کند براي مجازاتش با همسر و بچه هاي خود به بريدن دماغ و کشيدن تمام موهاي اين زن اقدام مي کنند.به گفته همسايه ها آنان بعد از بريدن بيني آن زن او را در اتاقي تنها زنداني مي کنند و با وجود خونريزي که داشته آب و غذا را از او منع مي کنند. تا اينکه زن همسايه از ماجرا اطلاع مي يابد و به پليس اطلاع داده او را به بيمارستان منتقل مي کنند.برادر همسر اين خانم در حضور پليس مدعي است که وي با مرد غريبه اي روابط نامشروع داشته و قطعا مجازات او مرگ است و از اين که او را نکشته اظهار پشيماني مي کند.