دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تكذیب آلودگی آب شرب تهران

سخنگوی
كمیسیون بهداشت و درمان در واكنش به خبر آلودگی آب مناطق جنوب تهران گفت:
وزارت نیرو با پیگیری نمایندگان مردم در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مشكل
برخی از چاه های تهران را حل كرده است لذا آب تهران كاملاً سالم است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان، حسن
تامینی لیچایی  با بیان اینكه كمیسیون بهداشت و درمان با وجود مشغله كاری موضوع
آلودگی احتمالی آب شرب تهران را بررسی می‌كند افزود: آب تهران با هیچ
مشكلی به لحاظ آلودگی و یا بالا بودن درصد نیترات روبرو نیست لذا افزایش
مختصر نیترات آب شرب برخی مناطق جنوبی شهر تهران در تابستان امسال به علت
استفاده از سفره های زیرزمینی بوده است.وی
با تاكید بر اینكه هر سال تابستان برای رفع كمبود آب های سطحی تهران از
منابع زیرزمینی استفاده می‌شود؛ اذعان داشت: اكنون وزارت نیرو با پیگیری
های كمیسیون بهداشت و درمان موظف شده است تا قبل از تابستان سال آینده
مشكل آب زیرزمینی شهر تهران را حل نماید.