دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی در امر و نهي بايد دقت و ظرافت داشت

يك عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس تصريح كرد: ‌در عرصه امر به معروف و نهي از منكر كساني بايد ورود پيدا كنند كه هم معروف را و هم منكر را خوب بشناسند و هم بتوانند آن را به خوبي بيان كنند و در عين حال داراي جايگاهي باشند كه موضوع بيان شده از سوي آنها مورد پذيرش قرار گيرد.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام موسي قرباني با تاكيد بر اهميت امر به معروف و نهي از منكر در عالم سياست گفت: مسائل نادرستي مثل دروغ، ريا، عدم صداقت درعالم سياست بسيار اتفاق مي‌افتد، لذا ضرورت امر به معروف و نهي از منكر در اين عرصه بسيار احساس مي‌شود.به گفته‌ وي اين اتفاقات نادرست در ميان سياسيوني كه سياست و ديانت را از يكديگر جدا نمي‌دانند كمتر رخ مي‌دهد اما در سياستي كه ديانت را همراه ندارد، بيشتر شاهد بداخلاقي هستيم.وي ادامه داد: چون بداخلاقي‌هاي سياسي شخصي نيست و مثلا دروغ و تهمت در اين عرصه دامنه اثر بيشتري دارد، لذا امر به معروف و نهي از منكر به مراتب نسبت به موارد عادي بيشتر ضرورت دارد و البته اثرگذاري آن بيشتراست.قرباني با يادآوري لزوم اقدام عقلاي جريانات سياسي به امر به معروف و نهي از منكر گفت: امر به معروف براي اصلاح جامعه و جلوگيري از خرابكاري‌ها است در نتيجه به ميزاني كه اصلاح جامعه اهميت دارد، امر به معروف و نهي از منكر نيز اهميت دارد.به گفته‌ قرباني، اگر امر به معروف در جامعه رواج داشته باشد قطعا زمينه‌ بسياري از مفاسد از بين مي‌رود.اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر لزوم دقت و ظرافت در بيان موضوع امر به معروف و نهي از منكر، اظهار داشت: مصلحت انديشي‌ها در بيان امر به معروف و نهي از منكر بايد به گونه‌اي باشد كه بيان اين موضوع تبعات منفي در پي نداشته باشد. آمر به معروف و ناهي از منكر بايد آگاهي و وقوف كافي داشته باشد تا در پي امر به معروف و نهي از منكر شاهد نتايج خوبي باشيم.