دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی شکایت فرزند ناطق نوری از مدیرمسئول ایران

به دنبال طرح ادعاهایی از سوی کاوه اشتهاردی، علیه مجتبی ناطق نوری، وی از مدیرمسئول روزنامه ایران شکایت کرد.به گزارش پایگاه خبری سفیر، روز گذشته اشتهاردی در دفاعیه خود در دادگاهی که در پی شکایت مهدی هاشمی از او تشکیل شده بود، با نام بردن از مجتبی ناطق نوری مدعی ارتباط ویژه او با مهدی هاشمی شده بود.به دنبال طرح این ادعا، مجتبی ناطق نوری صبح امروز با حضور در دادستانی تهران، از کاوه اشتهاردی به دلیل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تهمت و افترا شکایت کرد.