دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مدال «گاليله» به فيزيكدان ايراني رسيد

دکتر محمد تقي توسلي، استاد دانشکده فيزيک دانشگاه تهران و عضو پيشکسوت انجمن فيزيک ايران از سوي کميسيون بين المللي اپتيک (ICO) به عنوان برنده جايزه بين المللي «گاليلئو گاليله» در سال 2010 معرفي شد.به گزارش ايسنا، اين جايزه هر سال به يکي از پيش‌گامان علم اپتيک که در شرايط دشوار و نابرابر از نظر امکانات و تجهيزات موفق به انجام پژوهشي برجسته و مهم در سطح جهاني در زمينه اپتيک شود، اهدا مي‌شود.اين جايزه شامل مدال گاليله، دعوت به سخنراني در کنگره سه سالانه و پشتيباني مالي براي پيشبرد پژوهش است و از سال 1993 از طرف ICO بنيان گذاري شده است.نام دانشمنداني چون دانيل مالاکاراي مکزيکي، نويسنده کتاب Optical Shop Testing،‌ آجوي گاتاک هندي نويسنده کتاب‌هاي متعدد اپتيکي از جمله An Introduction to fiber optics و مارات سوسکين، دانشمند برجسته اوکرايني در زمينه اپتيک کوانتومي در فهرست برندگان اين جايزه در سال‌هاي گذشته ديده مي شود.