دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی هنوز 15 سال از چشم انداز باقیمانده است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس آماده قانونگذاری در مسیر اجرای الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.
به گزارش مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه رهبر معظم انقلاب با اساتید و تاکید بر تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، گفت: در شرایطی که در حال تنظیم برنامه پنجم توسعه کشور هستیم و سند چشم انداز نیز پیش روست و شرایط کشور برای همه نوع حرکت در مسیر پیشرفت مناسب است به نظر می رسد که تنظیم چنین الگویی در مقطع کنونی بسیار موثر و مورد نیاز باشد.
نماینده نیشابور تاکید کرد: تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت یک موضوع لازم است و باید به گونه ای تدوین شود که باقیمانده چشم انداز بیست ساله کشور نیز در آن مسیر حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه هنوز 15 سال از سالهای اجرای چشم انداز 20 سال باقیمانده است ، گفت: تنظیم الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت می تواند ما را در مسیر رسیدن به اهداف این سند بسیار کمک کند و بر اساس الگوی پیشرفت خودمان برای تحقق اهداف نظام حرکت کنیم.
سبحانی نیا تاکید کرد: تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت برای اینکه نظام جمهوری اسلامی بر روی ریل درست توسعه و سازندگی فرهنگی و اسلامی و ایرانی قرار بگیرد ضروری است.
وی افزود: تدوین این الگو می تواند تاثیربسزایی نیز در برنامه و بودجه سالانه کشور داشته باشد.
سبحانی نیا با تاکید بر اینکه مجلس و دولت نیز باید دیدگاه های خود را بر اساس این الگو تعریف و تدوین کنند افزود: الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت باید مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد و عدالت اجتماعی نیز در آن مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: پیشرفت و توسعه شهرها و روستاها، توسعه فرهنگ اسلامی ایرانی و عدالت اجتماعی از مهمترین مسائلی است که باید در تدوین این الگو مورد نظر باشد.
وی تاکید کرد: مسئولان باید ضمن آمادگی برای اجرای این الگو خودشان نیز در مقاطعی از زمان به پیشرفت و اجرایی شدن این الگو کمک کنند.
سبحانی نیا تاکید کرد: مسئولان باید لوازم و ابزارهای لازم برای اجرایی شدن این الگو را فراهم کنند.
وی گفت: مجلس آمادگی دارد در زمینه هایی که نیازمند قانونگذاری است به تدوین و اجرایی شدن این الگو کمک کند. دولت نیز باید برای اجرای دقیق این الگو اعلام آمادگی کند.