دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بررسی صندوق توسعه ملی به اتمام رسید

عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق بررسی بر روی مواد مرتبط با صندوق توسعه ملی را به اتمام رساند.

به گزارش خانه ملت،”عزت
الله یوسفیان‌ملا”  با اشاره به
جلسه پیش از ظهر کمیسیون تلفیق گفت:در جلسه کمیسیون تلفیق مواد اساسنامه
صندوق توسعه ملی که به برنامه پنجم متصل خواهد شد بررسی و  تصویب شد.نماینده مردم آمل در مجلس ادامه داد: گزارش اساسنامه صندوق توسعه ملی جهت بررسی در صحن عصر امروز آماده شده است.یوسفیان‌ملا
اظهار داشت: بررسی بر روی مواد ارجاعی و مراعی مانده از برنامه پنجم توسعه
به دلیل کمبود وقت در جلسه امروز مطرح نشد و بررسی آنها به زمان دیگر
موکول شد.