دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تصادفی بدون راننده و کشته!

كيهان: در سانحه اي استثنايي، دو خودرو بدون سرنشين در جزيره قشم با يكديگر برخورد كردند كه خوشبختانه در اين حادثه، تلفات جاني به جاي نماند.راننده تريلر حامل بار سيمان گفت: پس از پارك كردن تريلر حامل 30 تن بار سيمان روبروي عامل توزيع در شهر قشم، براي اقامه نماز به مسجد رفتم و هنگامي كه به محل پارك خودرو سنگينم بازگشتم، آن را پيدا نكردم.طيب دريانورد افزود: از كارخانه سيمان قشم براي عامل توزيع سيمان بار آورده بودم كه اين حادثه به وقوع پيوست و خوشحالم از اين كه اين حادثه تلفات جاني نداشته است.اين راننده خوش اقبال اظهار داشت: پيش از ورود به مسجد، ترمز دستي تريلر را كشيده بودم اما نمي دانم چطور با 30 تن بار از جاي خود حركت كرده است. تريلر مورد اشاره پس از حركت، با خودرو شخصي سمند متعلق به معلم يكي از مدارس منطقه تصادف كرد و با جابه جا كردن 50 متري، آن را به جدول خيابان اصلي زد و متوقف شد. نكته قابل توجه اين كه تريلر در مسير حركتش، پيش از تصادف با خودرو سمند، با يك يخچال جلو تعميرگاه برخورد كرده بود.