دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی درخواست طلاق به خاطر زندگی به شیوه مجردی

آرمان: زنی به دادگاه خانواده آمد و گفت: می‌خواهم از شوهرم كه بسیار لجباز است جدا شده و تنها زندگی كنم زیرا در دوران مجردی‌اش زندگی می‌كند.زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی یكی از شعب ارائه كرد. این زن در حضور قاضی شعبه 254 این مجتمع قضایی با بیان اینكه از این وضع خسته شدم، گفت: هرگاه از شوهرم می‌خواهم شب‌ زودتر به خانه بیاید، آن شب دیرتر از همیشه بازمی‌گردد؛ او عمداً دیر به خانه می‌آید تا نشان دهد زندگی مشتركمان برایش بی‌اهمیت است و مرا عذاب دهد. وی با بیان اینكه رفتار شوهرم برایم غیر قابل تحمل است، ادامه داد: شوهرم هنوز در دوران مجردی‌اش مانده است و نمی‌خواهد زندگی متأهلی‌ و مسئولیت‌پذیری آن را درك كند؛ می‌خواهم از او جدا شوم تا لااقل بدانم كه مجرد زندگی می‌كنم و دیگر شوهری ندارم تا خیالم راحت باشد. زن بار دیگر در مقابل قاضی دادگاه بیان كرد: شوهرم بسیار بداخلاق و خودخواه است و می‌گوید دلیل این رفتارش این است كه دیگر حرف، حرف من نباشد؛ برای اینكه از این رفتارهای او رها شوم درخواست طلاق دادم؛ شوهرم زندگی مشترك را درك نمی‌كند و می‌خواهد همه چیز را با لجبازی تمام كند. قاضی این شعبه حكمی مبنی بر طلاق صادر نكرد و زن را به مصالحه با مرد دعوت كرد و جلسه پایان یافت.